Leernetwerk ‘Meten is weten’

15 januari 2024
 • Duur 15:30 - 17:00
 • Locatie Twee keer op locatie en drie keer online
 • Organisator Expertisepunt Burgerschap

Meten is weten, toch?!

Hoe weet je welk effect burgerschapsactiviteiten op leerlingen hebben? In dit leernetwerk doen we met een aantal VO-scholen ervaring op met een onderzoeksinstrument dat hier op een praktische manier zicht op geeft.

Waarom?

Als school ontwikkel je interessante, mooie en prikkelende activiteiten voor leerlingen om bij te dragen aan hun vorming als burger in deze samenleving. Maar wat is het effect hiervan op de leerlingen? Dat is wat je wilt weten om het burgerschapsonderwijs op je school verder te ontwikkelen.

In dit leernetwerk doen we met een aantal VO-scholen ervaring op met een onderzoeksinstrument dat hier op een praktische manier zicht op geeft. We willen nagaan of dit instrument gebruikt kan worden om een beeld te krijgen van de houding van leerlingen ten opzichte van verschillende burgerschapsthema’s. Het instrument maakt zichtbaar wat er door de activiteit teweeg gebracht wordt, zonder daar een waardeoordeel aan te verbinden.

Wat gaan we doen?

We komen in vier bijeenkomsten bij elkaar en:

 • Verfijnen een reeds ontwikkeld instrument om het toe te passen op de burgerschapsactiviteit die bij jou op school gepland is;
 • Zetten het instrument bij jou op school (in tenminste drie klassen) uit;
 • Verzamelen en analyseren de resultaten van het onderzoek en jouw ervaringen met het gebruik van het onderzoeksinstrument;
 • Maken het instrument breed beschikbaar voor vo-scholen in Nederland op basis van de ervaringen in het leernetwerk

Voor wie?

Als VO-school kun je deelnemen aan dit leernetwerk als je:

 • Benieuwd bent naar het effect dat burgerschapsactiviteiten op leerlingen hebben;
 • Er ruimte is om in overleg met de onderzoeker/begeleider tenminste 1 burgerschapsactiviteit te plannen in het eerste kwartaal 2024.
 • Met tenminste drie klassen uit de school aan die activiteit deelneemt;
 • Van elke school twee deelnemers kunnen aansluiten: iemand uit de schoolleiding en iemand met inhoudelijke affiniteit met burgerschap en/of onderzoek van onderwijs.

Praktische zaken

Data:

Startbijeenkomst 15 januari 2024 van 15.30 tot 17.00 uur
Uitzetten instrument Januari tot en met eind maart 2024
Supportbijeenkomst 11 maart 2024 van 15.30 tot 17.00 uur
Terugkoppelingsbijeenkomst (1) 15 april 2024 van 15.30 tot 17.00 uur
Terugkoppelingsbijeenkomst (2) 10 juni 2024 van 15.30 tot 17.00 uur

Plaats: Twee keer op locatie en drie keer online

Begeleiding

Het leernetwerk wordt begeleid door Mathilde Lam, Lid kwartiermakersbestuur van Stichting Auctoraat in het VO. Dit doet zij samen met Hans Vogelzang, ervaren Auctor bij Greijdanus.

 

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*