Leernetwerk ‘Meten is weten’

18 september - 11 maart 2023
 • Duur 13:00 - 16:00
 • Locatie In overleg online en fysiek
 • Organisator Expertisepunt Burgerschap
 • Kosten Voor de school zijn er geen kosten aan verbonden. Het leernetwerk wordt aangeboden door het ministerie van OCW.

Meten is weten, toch?!

Hoe weet je welk effect burgerschapsactiviteiten op leerlingen hebben? In dit leernetwerk doen we met een aantal VO scholen ervaring op met een onderzoeksinstrument dat hier op een praktische manier zicht op geeft.

Waarom?

Als school ontwikkel je interessante, mooie en prikkelende activiteiten voor leerlingen. Dat doe je om bij te dragen aan hun vorming als burger in deze samenleving. Maar wat is het effect hiervan op de leerlingen voor wie je dit doet? Dat is wat je wilt weten om het burgerschapsonderwijs op je school verder te ontwikkelen.

In dit leernetwerk doen we met een aantal VO scholen samen ervaring op met een onderzoeksinstrument dat zicht geeft op de ervaringen van leerlingen. We willen nagaan of dit instrument gebruikt kan worden om een beeld te krijgen van de houding van leerlingen ten opzichte van verschillende burgerschapsthema’s. Het instrument maakt zichtbaar wat er door de activiteit teweeg gebracht wordt, zonder daar een waardeoordeel aan te verbinden.

Wat gaan we doen?

We komen in vijf bijeenkomsten (twee keer op locatie en drie keer online) bij elkaar en:

 1. Verfijnen een reeds ontwikkeld instrument om het toe te passen op de burgerschapsactiviteit die bij jou op school gepland is;
 2. Vervolgens zet je het instrument bij jou op school (in tenminste drie klassen) uit;
 3. Verzamelen en analyseren we de resultaten van het onderzoek en jouw ervaringen met het gebruik van het onderzoeksinstrument;
 4. Om het instrument op basis van de ervaringen in het leernetwerk aan te passen en breed beschikbaar te maken voor vo-scholen in Nederland.

Met wie?

Als VO school kun je deelnemen aan dit leernetwerk als je:

 1. Benieuwd bent naar het effect dat burgerschapsactiviteiten op leerlingen hebben;
 2. Tussen 1 oktober en 15 november tenminste 1 substantiële burgerschapsactiviteit gepland hebt staan;
 3. Met tenminste drie klassen uit de school aan die activiteit deelneemt;
 4. Van elke school vragen we twee deelnemers aan te sluiten:
  iemand uit de schoolleiding en iemand met inhoudelijke affiniteit met burgerschap en/of onderzoek van onderwijs.

Begeleiding

Het leernetwerk wordt begeleid door Mathilde Lam, Lid kwartiermakersbestuur van “Stichting Auctoraat in het VO”, samen met Hans Vogelzang, ervaren Auctor bij Greijdanus.

Praktisch zaken

Data 2023 : 18 september, 30 oktober, 13 november

2024: 15 januari, 11 maart

Tijd 13:00 – 16:00 uur
Plaats In overleg online en fysiek – mede afhankelijk van de plaats van herkomst van de deelnemende scholen
Kosten Voor de school zijn er geen kosten aan verbonden. Het leernetwerk wordt aangeboden door het ministerie van OCW
Deelnemers Professionals uit VO
Tijdsinvestering Minimaal 12 uur naast de bijeenkomsten
Voorwaarde Een leernetwerk bestaat bij de gratie van meerdere deelnemers van verschillende scholen. Deelname is daarmee niet vrijblijvend.