Instrumenten

Hier vind je verschillende instrumenten die je kunnen helpen bij het vormgeven van je burgerschapsonderwijs, zoals de Quickscan, IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs, handreikingen, meetinstrumenten, etc.

Afbeelding over

 • IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs

  In negen punten – de zogenoemde IJkpunten – is samengevat wat de kenmerken zijn van goed burgerschapsonderwijs en wat er nodig is om die op school te realiseren. Je kan het als stappenplan gebruiken, maar ook als checklist. Lees meer

 • QuickScan

  De QuickScan helpt een beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot het burgerschapsonderwijs in de eigen school. Het is een hulpmiddel om in gesprek te gaan, zodat je gezamenlijk de koers en ontwikkelpunten kunt bepalen.
  Lees meer

 • Toolbox

  In deze toolbox vind je tips, links, informatie en voorbeelden per categorie van de QuickScan Burgerschap om een volgende stap te zetten in het burgerschapsonderwijs.
  Lees meer

 • Burgersmaken

  Het spel BurgerSmaken kun je gebruiken om op laagdrempelige en ludieke wijze met elkaar als team in gesprek te gaan. Het doel is om verbindingen te leggen en ervaringen uit te wisselen. De gesprekstool kan terugkerend worden ingezet om te reflecteren op wat goed gaat en wat er beter kan, en te achterhalen wat belangrijke thema’s zijn.
  Lees meer

 • Handreiking burgerschap funderend onderwijs

  De ‘Handreiking burgerschap funderend onderwijs’ is er voor scholen in het funderend onderwijs die aan de slag willen met hun burgerschapsonderwijs. Deze handreiking richt zich op het actualiseren van burgerschapsonderwijs met de bestaande kerndoelen en inhouden van bouwstenen.
  Lees meer

 • Inhoudskaarten burgerschap

  SLO heeft een voorbeeld van een doorgaande leerlijn ontwikkelt voor burgerschap in het primair- en (onderbouw) voortgezet onderwijs. In vier inhoudskaarten wordt beschreven waar scholen ten minste doelgericht en samenhangend aandacht aan moeten besteden.
  Lees meer

 • BurgerschapsTool

  Met de BurgerschapsTool breng je samen met je team het burgerschapsonderwijs in kaart. Koppel domeinen en doelen gemakkelijk aan projecten, lessen en methoden. Zo krijg je op een eenvoudige manier inzicht in wat je al doet, wat je nog kan aanvullen en hoe jullie curriculum aansluit bij de kaders burgerschap.
  Maak hier een account

 • Handboek Burgerschapsonderwijs

  Hoe geef je goed burgerschapsonderwijs concreet vorm? Daarover gaat het ‘Handboek Burgerschapsonderwijs’. Met werkvormen en voorbeelden maken de auteurs het vaak zo abstracte begrip burgerschap concreet en hanteerbaar. Aan de hand van praktische tips, good practices en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek kun je met dit handboek zelf invulling geven aan burgerschapsvorming op jouw school.
  Ga naar het handboek

 • Gedragen gedrag

  Aan de hand van alledaagse gedragingen in de school van leerlingen en personeel ga je met elkaar het gesprek aan over wat je wel en niet acceptabel vindt en welke waarden daaronder liggen. Zo kom je met elkaar tot gedragen gedrag en kun je met elkaar bespreken wat de waarden in de praktijk betekenen voor gedrag dat je verwacht.
  Lees meer

 • Pas op de plaats

  Deze gesprekstool helpt schoolteams op weg om met elkaar het noodzakelijke gesprek te starten. Het geeft zicht op wat er allemaal al (ongemerkt) gebeurt in de school om de leerlingen toe te rusten op de toekomst en hoe dit samenhangt met de visie en context van de school. Ook maakt het duidelijk waar de school een volgende stap kan zetten.
  Lees meer

 • Struisvogel sessie

  Deze toolkit helpt om het gesprek aan te gaan over lastige situaties uit de praktijk die vaak leiden tot morele dilemma’s. In de drie stappen ‘praten’, duiden’, ‘doen’ reis je van het persoonlijke referentiekader naar de bredere context en bepaal je uiteindelijk de handelingsrichting.
  Lees meer

 • Bestemming burgerschap

  Dit fotokaartenspel confronteert kinderen (vanaf circa 9 jaar) en volwassenen spelenderwijs met allerlei verschillende situaties. Door met elkaar te spreken over deze situaties leert men samen te kijken naar hoe burgerschap in de klas, in het team en/of op school herkend en zichtbaar gemaakt kan worden. Men leert elkaar (op een andere manier) kennen.
  Lees meer

 • Burgerschapsscan VO

  CED-groep ontwikkelde een scan om te ontdekken hoe een school ervoor staat burgerschapsonderwijs. De scan richt zich op mogelijk aanbod burgerschapsonderwijs.
  Lees meer

 • Internationale competenties Nuffic

  Nuffic heeft onderzoek gedaan naar de internationale competenties die een leerling voorbereidt om te leven, leren en werken in een interculturele samenleving. Ze hebben hierbij een overzicht gemaakt van de activiteiten die ingezet kunnen worden om aan deze competenties te werken.
  Lees meer

 • Handboek Burgerschapsonderwijs ProDemos

  In dit handboek van ProDemos wordt concreet beschreven hoe je vorm geeft aan burgerschapsonderwijs. Door middel van werkvormen en voorbeelden kun je praktisch te werk gaan op je eigen school.
  Lees meer

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*