Specialist Diversiteit & Kritisch Burgerschap

Datum toegevoegd: 04 november 2022
  • Sector PO
  • Categorie Post hbo
  • Aanbieder Hogeschool Ipabo
  • Tijdsinvestering 274 uur
  • Locatie Amsterdam / Almaar
  • Prijs 2.995

In deze opleiding word je uitgedaagd vraagstukken die zich vanuit de samenleving opdringen aan het onderwijs, vanuit meerdere perspectieven te doordenken. De huidige politieke situatie brengt met zich mee dat spanningen en trauma’s, die hun oorsprong hebben in gebieden ver buiten Europa, komen met de grote stroom vluchtelingen ook onze Noord-Hollandse scholen binnen. Er zal binnen de opleiding alle ruimte zijn om gezamenlijk na te denken over de vraag hoe u zichzelf persoonlijk en professioneel kunt verhouden tot deze maatschappelijke vraagstukken en over concrete wijzen waarop u binnen en vanuit de school kunt bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot kritische burgers in een cultureel en levensbeschouwelijk diverse samenleving.

Doelgroep

Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, die hun blik willen richten naar de wereld (wereldgericht onderwijs) en die ervan overtuigd zijn dat het onderwijs ook de taak heeft het denken van kinderen uit te dagen en te prikkelen, zodat ze in dialoog met anderen zelfstandig denkende en handelende wereldburgers worden.
De opleiding is een verdieping van het bachelor uitstroomprofiel ‘Diversiteit & Kritisch burgerschap’, maar kan ook gevolgd worden door leraren die dit uitstroomprofiel niet gevolgd hebben.

Doelen

Met de post-hbo-opleiding Diversiteit en Kritisch burgerschap leert u onderwijsvraagstukken vanuit andere dan de vertrouwde perspectieven te bezien. Het programma kent vormende aspecten, waarin het zich eigen maken van theoretische inzichten alsmede het betrekken van deze inzichten op de eigen onderwijspraktijk centraal staat. Concrete onderwerpen zullen o.a. zijn: omgaan met pluraliteit (vanuit Hannah Arendt), Socratisch denken, filosoferen met kinderen, mediawijsheid, mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, vluchtelingen, kosmopolitisme, verhalende verbeelding, (jeugd)literatuur en film.

Daarnaast is er aandacht voor vaardigheden van leerkrachten: de vaardigheid bij voorbeeld om de kinderen uit te dagen vanuit meerdere perspectieven te kijken en denken. Hierbij wordt concreet het filosoferen met kinderen geoefend en in praktijk gebracht.

Tevens kent het programma aspecten die betrekking hebben op de houding van de leerkracht: de open houding bij voorbeeld om met onvoorspelbare en onvoorspelbare om te gaan. Maar ook de houding om kritisch met ´schoolse kennis’ (uit methoden) om te gaan. Ook zal aandacht zijn voor de kosmopolitische houding van de leerkracht.

Verdieping

Het verdiepingstraject is bestemd voor leerkrachten (speciaal) basisonderwijs die afgelopen cursusjaren zijn opgeleid tot specialist op een bepaald gebied. Zij hebben binnen de school de rol van specialist en worden door de directie en de rest van het team aangesproken op het specialisme.

In het verdiepingstraject leert u om samen met collega-leerkrachten en studenten op de werkplek binnen een professionele leergemeenschap (PLG) te leren van en met elkaar en om veranderingen of onderwijsvernieuwing in de klas of op school in gang te zetten middels het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.