Digitaal burgerschap integreren in je onderwijs

Jongeren maken geen onderscheid tussen de offline en de online maatschappij. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de vorming van hun identiteit, maar ook voor de vaardigheden die ze nodig hebben om zich staande te houden in die online maatschappij. Zo heb je digitale basisvaardigheden nodig. Want ga maar eens belastingaangifte doen of een nieuw paspoort aanvragen als je niet weet wat DigiD is. Maar je moet ook kritisch kunnen denken. Hoe kun je anders de complottheorieën van Lange Frans kritisch beoordelen? En je moet op zoek naar de juiste manier om met elkaar om te gaan. Wat doe je bijvoorbeeld als een klasgenoot porno in de appgroep plaatst?