Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 15 maart 2023

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Tegelijkertijd kiezen we ook voor de waterschappen. Op deze themapagina vind je tips om met dit thema aan de slag te gaan in je burgerschapslessen. Natuurlijk delen we de activiteiten van onze partner binnen het Expertisepunt burgerschap ProDemos, maar we wijzen je ook graag op andere interessante artikelen en achtergrondinformatie om de democratische rechtstaat onder de aandacht te brengen bij studenten.

 

Hoe werken de provinciale staten?

 

Waarom stemmen?

 

Aanbod ProDemos

ProDemos biedt een ruim aanbod aan educatieve programma’s en (les)materialen rondom de aankomende verkiezingen. Denk aan het provinciespel, gastlessen en digitale tools. Wil je weten wat ProDemos voor jouw burgerschapsonderwijs kan betekenen? Kijk dan hier.

Aanbod Hogeschool van Amsterdam

Vanuit het lectoraat Burgerschapsonderwijs is lesmateriaal ontwikkeld dat bestaat uit kant-en klare lessen die in de praktijk toepasbaar zijn. Het materiaal is in eerste instantie toegespitst op het mbo, maar is ook zeker bruikbaar in het vo en hbo. Het bestaat uit twee lessen. De eerste les richt zich op het redeneren om wel of niet te gaan stemmen, de tweede les is gericht op het stemproces zelf. Kijk voor meer informatie op de website (docentenhandleiding, studentenmateriaal, voorbeeld stembiljet etc.)

Waterschapsverkiezingen

Een filmpje waarin duidelijk wordt uitgelegd wat de waterschappen doen en waarom het belangrijk is om daarvoor te stemmen.

 

Democratiegame

De Unie van Waterschappen heeft samen met ProDemos een gratis interactieve democratiegame ontwikkeld voor studenten in het mbo. Het lesprogramma biedt leerstof voor 2 lesuren van 45 minuten.
Je kunt de game eenvoudig zelf begeleiden met behulp van de korte docentenhandleiding. Per team is een smartphone of tablet nodig in de les.
Meer informatie

Polarisatie of Democratie?

Nieuw Wij, een platform dat verbinding en de kracht van onderlinge verschillen voorstaat, deelt in een serie van vijf artikelen, geschreven door filosoof Maurits in ’t Veld een visie die de democratie behoudt én het algemeen belang veilig stelt. Lees de artikelen over polarisatie en democratie hier.

Stem op een Vrouw

Wist je dat in slecht één provincie de helft van de gedeputeerden vrouw is? En dat het gemiddelde slecht 33% is? Stem op een Vrouw heeft educatief materiaal ontwikkelt dat studenten laat zien waarom representatie en diversiteit in de politiek belangrijk is. De lesbrieven en video’s zijn gratis beschikbaar. Check het hier.

Kiesmannen

De Kiesmannen maken impactvolle producties om jonge mensen te activeren. Ook kunnen ze helpen met het omzetten van maatschappelijke vraagstukken naar verhalen. Ze presenteren en maken meeslepende theatershows, podcasts en workshops. Zo hebben ze in 2021 zes online verkiezingsshows gemaakt op het mbo waaraan duizenden studenten hebben meegedaan.
Lees er meer over in dit artikel.

Check wat de Kiesmannen voor jouw school kunnen doen.


Direct te gebruiken in je lessen: