Toolbox Burgerschap vo - Beleid en doelen

Om burgerschapsonderwijs in de school duurzaam in te bedden is het van belang dat er een samenhangend en doelgericht beleid komt op burgerschap. Is dit beleid er al? Staat dit beschreven in een beleidsplan? En staat het team achter het beleid en de doelen?