Toolbox Burgerschap vo - Beleid en doelen

Bij het opstellen van een onderwijsprogramma is het belangrijk om een doorlopende leerlijn over de leerjaren heen te maken. Verdeel hierbij leerdoelen en inhoud over de leerjaren en de verschillende activiteiten. Daarbij horen de volgende vragen: Is er op school een curriculum? Is er een doorlopende leerlijn en een samenhangend programma?