Toolbox Burgerschap vo - Visie

Goed burgerschap vraagt om een intentionele en gerichte aanpak. Wat wil je als school met burgerschap bereiken? De schoolvisie bevat regelmatig kernwaarden; deze geven aan waar de school voor staat. De kernwaarden kunnen ook richtinggevend zijn voor de visie op burgerschap.