Leernetwerk ‘Levensbeschouwelijke burgerschapsvorming (PO/VO)’ 2024-2025

27 november - 28 februari 2024
 • Duur 00:00 - 00:00
 • Organisator Verus

De directeur van een basisschool in een grote stad realiseert zich dat burgerschapsvorming voor zijn school begint bij de basis. Voor veel leerlingen is de school de eerste plek in hun leven die veiligheid en stabiliteit kan bieden. Voor de school begint ‘mens en burger worden’ daarom bij het bieden van tegenwicht tegen het wantrouwen dat deze kinderen al op jonge leeftijd vanuit hun thuissituatie en van ‘de straat’ meenemen naar school. Werken aan vertrouwen ziet deze directeur dan ook als basis van burgerschapsvorming. “Ik wil hier heel stevige kinderen neerzetten die zelfverzekerd zijn, eigen keuzes maken en samenwerken.”

Inleiding

De directeur in bovengenoemd voorbeeld zet bij burgerschapsonderwijs in op de vorming van de mens achter de leerling. Deze invalshoek speelt een hoofdrol in dit leernetwerk. In het netwerk gaan we met schoolleiders/verantwoordelijken voor burgerschapsvorming aan de slag rondom het hoofdthema ‘Levensbeschouwelijke burgerschapsvorming’. Daarbij zal veel aandacht zijn voor de manier waarop je tot een visie, integrale, planmatige aanpak komt die het mogelijk maakt om op kwaliteit te sturen.

Het deelnemen aan het leernetwerk is gericht op schoolleiders/directeurs of de verantwoordelijke voor burgerschapsonderwijs in de school. Zowel vertegenwoordigers van PO als VO worden van harte uitgenodigd. Daarbij is aandacht voor ieders specifieke situatie en context en ruimte voor verschillende levensbeschouwelijke invalshoeken (openbaar, katholiek, protestants-christelijk, islamitisch enz.).

Het uitgangspunt van het leernetwerk ‘Levensbeschouwelijke burgerschapsvorming’ (en van Verus) is dat burgerschapsonderwijs ‘van nature’ levensbeschouwelijk is. Als het aansluit op de pedagogische visie van de school op goed (samen)leven, raakt het ook altijd aan aandacht voor zingeving en levensbeschouwing.

De benadering van levensbeschouwelijk burgerschapsonderwijs kan helpen om burgerschapsvorming zo te ontwikkelen dat:

 • de identiteit van de school(organisatie) daarin zichtbaar is;
 • de school actief en bewust bijdraagt aan de identiteitsvorming van alle leerlingen;
 • de school een samenhangend en doelgericht beleid heeft en daarmee voldoet aan de wettelijke eisen v.w.b. de maatschappelijke opdracht en het leren respectvol om te gaan met diversiteit;
 • leerkrachten en docenten weten hoe zij bijdragen aan burgerschapsvorming vanuit een persoonlijke levensbeschouwelijke visie en een gedragen schoolidentiteit.

Zie ook: Verus | Burgerschap en levensbeschouwing

Doelgroep

Schoolleiders/directeurs of de verantwoordelijke voor burgerschapsonderwijs in de school. Zowel vertegenwoordigers van PO als VO, en van verschillende denominaties, worden van harte uitgenodigd.

De doelen van het leernetwerk

De adviseurs van Verus merken dat vragen over burgerschapsvorming zich rond twee thema’s concentreren:

 1. Hoe kun je de burgerschapsopdracht verbinden met de leerlingpopulatie, de identiteitsvorming van de leerlingen en met de levensbeschouwelijke identiteit van je school?
 2. Hoe geef je burgerschapsonderwijs op een coherente en planmatige manier vorm, aansluitend bij de verantwoording die je gevraagd wordt?

Er is een groot urgentiegevoel bij scholen op beide thema’s omdat zij de burgerschapsopdracht serieus nemen. Scholen willen graag goed burgerschapsonderwijs vormgeven en bijdragen aan de vorming van jonge mensen.

De drie concrete doelen voor dit leernetwerk zijn dan ook:

 1. kennis opdoen over burgerschapsvorming in relatie tot de identiteitsvorming van alle leerlingen: uitgangspunten van levensbeschouwelijke burgerschapsvorming;
 2. ervaringen en praktijken delen in het uitwerken van burgerschapsbeleid;
 3. handvatten ontwikkelen om het burgerschapsonderwijs inhoudelijk en procesmatig goed vorm te geven, vanuit een visie op de maatschappelijke opdracht van de school, en de vorming van leerlingen.

Dit netwerk gaat in op deze behoeften vanuit de inhoudelijke insteek van levensbeschouwelijke burgerschapsvorming en de procesmatige kant van de vormgeving. Dat doen we door kennis en expertise aan te dragen en door leden van het netwerk hun praktijken te laten delen en gedurende de drie bijeenkomsten het beleidsplan voor hun eigen school stap voor stap te ontwikkelen.

Praktische informatie

Data en tijd

Eerste (van totaal 3) bijeenkomst: 27 november 2024, van 14.30 – 17.00 uur.
In de eerste bijeenkomst worden de andere data samen bepaald.

Plaats

Kantoor van Verus te Woerden

Tijdsinvestering

 • 3 bijeenkomsten van elk 2,5 uur + 2 uur voorbereiding per bijeenkomst.
 • Per deelnemer 1 uur aanvullende mogelijkheid om afzonderlijk met de begeleider van gedachten te wisselen.

Maximaal aantal deelnemers

8-15

Sluitingsdatum aanmelding

1 november 2024

Dit leernetwerk wordt in samenwerking met het Expertisepunt Burgerschap aangeboden door Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*