Thema’s

Deze thema’s bevatten de kern van burgerschap en sluiten aan bij de wettelijke burgerschapsopdracht, corresponderend met de bouwstenen van curriculum.nu. Momenteel wordt er gewerkt aan de actualisatie van de kerndoelen en de examenprogramma’s. Hier leest u meer over dit proces. Uitkomsten zullen verwerkt worden.

Afbeelding over
Afbeelding
Thema

Vrijheid en gelijkheid

Binnen dit thema verwerven de leerlingen kennis van, en geven ze betekenis aan de basiswaarden vrijheid en gelijkheid.  

Lees meer over
Afbeelding
Thema

Macht en inspraak

Binnen dit thema krijgen de leerlingen inzicht in de wording, werking en betekenis van de democratische rechtsstaat en in machtsvraagstukken. 

Lees meer over
Afbeelding
Thema

Democratische cultuur

Binnen dit thema wordt er gewerkt aan de democratische houding bij de leerlingen en aan een democratische cultuur binnen de school.

Lees meer over
Afbeelding
Thema

Identiteit

Het is belangrijk dat leerlingen zich bewust worden van hun identiteit, waar de verschillende aspecten van die identiteit uit voortkomen en hoe het geheel aan verandering onderhevig is.

Lees meer over
Afbeelding
Thema

Diversiteit

Binnen dit thema wordt feitelijke kennis gegeven en wordt er de mogelijkheid gegeven om de leerlingen te laten reflecteren op wat pluriformiteit voor hen betekent.

Lees meer over
Afbeelding
Thema

Solidariteit

Binnen dit thema worden de leerlingen zich ervan bewust dat er mogelijkheden en verantwoordelijkheden zijn voor het bevorderen van rechtvaardigheid en inclusie.  

Lees meer over
Omschrijvende afbeelding

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*