Thema’s

Deze thema’s bevatten de kern van burgerschap en sluiten aan bij de wettelijke burgerschapsopdracht, en de conceptkerndoelen voor burgerschap. Momenteel wordt er gewerkt aan de actualisatie van de kerndoelen en de examenprogramma’s. Hier leest u meer over dit proces. Uitkomsten zullen verwerkt worden. Deze conceptkerndoelen maken onderdeel uit van breder actualisatieproces van het curriculum. Hierleest u meer over dit proces en de huidige stand van zaken. Hier leest u het laatste nieuws rondom het actualisatieproces van het leergebied burgerschap. 

Afbeelding over
Afbeelding
Thema

Schoolcultuur

Binnen dit thema wordt er gewerkt aan een democratische cultuur binnen de school. Scholen moeten zorgen voor een veilige, inclusieve omgeving met aandacht voor diversiteit. Ze bieden activiteiten aan die de betekenis van democratische waarden laten zien en stimuleren de morele en ethische oordeelsvorming daarover. Scholen werken samen met leerlingen aan het vormgeven van deze democratische cultuur.

Lees meer over
Afbeelding
Thema

Diversiteit

Binnen dit thema leren leerlingen over hoe de Nederlandse Grondwet de diversiteit beschermt. Leerlingen krijgen inzicht in verschillende vormen van discriminatie, reflecteren op hun eigen identiteit en leren rekening te houden met verschillende perspectieven.

Lees meer over
Afbeelding
Thema

Democratische waarden

Binnen dit thema krijgen de leerlingen kennis van en inzicht in de betekenis van de democratische waarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Ze leren over de grenzen van deze waarden en leren deze waarden vanuit verschillende ethische en morele perspectieven te benaderen.

Lees meer over
Afbeelding
Thema

Maatschappelijke betrokkenheid

Binnen dit thema verkent de leerling de verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan de samenleving. Ze ontwikkelen kennis over taken, rollen, rechten en plichten van burgers en leren welke middelen kunnen worden ingezet om individueel en collectief bij te dragen aan maatschappelijke veranderingen.

Lees meer over
Afbeelding
Thema

Democratische betrokkenheid

Binnen dit thema verkennen leerlingen hoe zij democratisch handelen in dagelijkse situaties kunnen vormgeven. Leerlingen leren over vormen van inspraak en besluitvorming in dagelijkse situaties.

Lees meer over
Afbeelding
Thema

Maatschappelijke vraagstukken

Binnen dit thema wegen leerlingen af welke mogelijkheden ze hebben om ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken te handelen. Leerlingen leren welke belangen en perspectieven een rol spelen bij actuele, maatschappelijke en planetaire vraagstukken en leren uitdrukking te geven aan hun persoonlijke idealen en opvattingen.

Lees meer over
Omschrijvende afbeelding

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*