Leernetwerk ‘Wereldburgerschap in het DNA van basisscholen’ 2024-2025

10 oktober - 28 maart 2024
  • Duur 00:00 - 00:00
  • Organisator Fawaka WereldBurgerschap

Wereldburgerschap in het DNA van basisscholen

In een steeds complexere wereld is het van cruciaal belang dat onze jongeren worden uitgerust met de juiste kennis, vaardigheden en waarden om effectief om te gaan met de uitdagingen van vandaag en morgen. Hoe kunnen basisscholen bijdragen aan de vorming van wereldburgers die zich bewust zijn van mondiale problemen en de impact van hun eigen acties? Het leernetwerk ‘Wereldburgerschap in het DNA van basisscholen’ biedt een unieke kans om hieraan te werken.

Dit leernetwerk richt zich op het integreren van wereldburgerschap in alle facetten van het basisonderwijs. Door middel van kennisdeling, capaciteitsopbouw en innovatie gaan we samen aan de slag om een diepgaand begrip van wereldburgerschap te bevorderen. Doe mee en leer met en van elkaar hoe je gestructureerd invulling geeft aan de burgerschapsopdracht.

Doelgroep

Directeuren, leerkrachten, IB-ers, beleidsmedewerkers in het PO

Opzet van het leernetwerk

We zullen 5 online bijeenkomsten organiseren. Deze hebben de volgende onderwerpen:

  • Wat omvat “Wereldburgerschap” in het DNA van je school en hoe verschilt dit per school?
  • Hoe stel je als school een visie en doelen op met betrekking tot Wereldburgerschap?
  • Hoe stel je een plan van aanpak op dat de wettelijke burgerschapsopdracht omvat?
  • Hoe creëer je draagvlak voor je plannen?
  • Eindpresentaties; je presenteert wat je hebt gedaan en gaat doen m.b.t. invulling van de burgerschapsopdracht

Na deze 5 bijeenkomsten heb je kennis, handvatten en praktische tips om invulling te geven aan de burgerschapsopdracht op een manier die past bij jouw school. Daarnaast heb je gedurende de looptijd van het leernetwerk ook al dingen toegepast in jouw onderwijspraktijk.

Het leernetwerk biedt niet alleen de mogelijkheid om te leren, maar ook om te inspireren en geïnspireerd te worden door collega’s uit het hele land. De sessies zullen worden begeleid door Maaike Irizarri van Suchtelen, een van de oprichters van Fawaka WereldBurgerschap met jarenlange ervaring in het invullen van (wereld)burgerschaponderwijs op scholen en met schoolbesturen.

Praktische zaken

Data

Datum eerste bijeenkomst: donderdag 10 oktober van 16:00 tot 17:00 (inloop vanaf 15:45)

Er zijn 5 sessies en deze zullen ongeveer elke 6 weken plaatsvinden. De datum van de eerste sessie staat vast, de andere sessies plannen we gezamenlijk in op data dat de meeste nmensen beschikbaar zijn.

Locatie

De sessies zijn online zodat mensen uit het hele land mee kunnen doen. De sessies zullen we via Teams doen.

Tijdsinvestering

Elke sessie duurt 1 uur. Tussen de sessies door zijn er opdrachten waaraan je werkt, daar ben je minimaal 2 uur per sessie mee bezig.

Sluiting aanmelding

6 oktober 2024 of als het aantal van 20 deelnemers bereikt is.

 

Dit leernetwerk wordt in samenwerking met het Expertisepunt Burgerschap aangeboden door Fawaka WereldBurgerschap.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*