Gespreksleidraad kwaliteitsborging LOB en Burgerschap in PDCA

Dit servicedocument is bedoeld om op scholen in te zetten voor het borgen van de kwaliteit van LOB en Burgerschap. Het advies is om de dialoog te voeren. Ga in gesprek met alle betrokkenen bij LOB en Burgerschap: studenten, docenten, SLB’er’s, beleidsmakers, SLB-coördinatoren, directeuren, managers, kwaliteitszorgmedewerkers en stagebegeleiders in de bedrijven over de visie op LOB en Burgerschap, over hoe deze vorm wordt gegeven en welke effecten het heeft.

De gespreksleidraad, gemaakt aan de hand van de pdca-cyclus, is bedoeld om de kwaliteit van deze dialoog te bevorderen door suggesties te geven voor vragen die u tijdens de gesprekken kunt stellen. De gespreksleidraad is nadrukkelijk geen afvinklijst, maar te gebruiken als mogelijke input voor de dialoog. U bepaalt welke vragen relevant zijn voor het gesprek met déze betrokkene, op úw school, in úw situatie.

Deze gespreksleidraad voor de dialoog met betrokkenen op basis van Plan Do Check Act is ontwikkeld door EQUAVET, in samenwerking met het Expertisepunt LOB en het Kennispunt MBO Burgerschap van de MBO Raad.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*