Burgerschap na 2021

De burgerschapsagenda (2017-2021) is afgelopen.  Op deze pagina vind je meer informatie over de uitkomsten van de burgerschapsagenda en de vervolgstappen die uit de agenda zijn voortgekomen, kortom: Burgerschap na 2021. Wat heeft de agenda opgeleverd en wat kan je nog verwachten op het gebied van burgerschap in het mbo?

 

Afbeelding over

De MBO Raad en OCW hebben in 2017 samen de Burgerschapsagenda ondertekend om burgerschap in het mbo op een hoger plan te brengen. De burgerschapsagenda was een pakket aan maatregelen om scholen te ondersteunen bij het versterken van het burgerschapsonderwijs. Onderzoeksbureau KBA Nijmegen heeft de burgerschapsagenda geëvalueerd in opdracht van de stuurgroep Burgerschap. Leden van de stuurgroep waren het ministerie van OCW, de MBO Raad, JOB en vertegenwoordigers van verschillende mbo-scholen.

De conclusie van dit rapport is dat versterking van het burgerschapsonderwijs nodig is in de vorm van maatregelen binnen de school en daarbuiten. Respondenten geven aan dat dwingende maatregelen nodig zijn maar ze staan huiverig tegenover (meer) verplichtingen van buitenaf. De onderzoekers concluderen dat de scholen ambivalent staan tegenover meer verplichtingen.

Op basis hiervan doet KBA Nijmegen de volgende aanbevelingen:

 • Stel hogere eisen aan de kwaliteit van burgerschapsonderwijs in het mbo
 • Geef duidelijkheid over minimale kwaliteit van burgerschapsonderwijs
 • Ondersteun scholen bij het voldoen aan hogere eisen

Het bestuur van de MBO Raad heeft de uitkomsten van het rapport besproken op 15 september 2021. De conclusies en aanbevelingen zijn verwerkt in onder andere de verenigingsafspraken burgerschap van de MBO Raad en in de plannen voor de versterking van het burgerschapsonderwijs van minister Dijkgraaf, zoals omschreven in de kamerbrief van 1 juli 2022.

Conclusies en aanbevelingen

 • Een herijking van de kwalificatie-eisen burgerschap in het mbo
 • Verkenning invoering resultaatverplichting of verruiming inspanningsverplichting
 • Intensivering inzet op professionalisering docenten

Verder wordt er in de brief ingegaan op de ondersteuningsstructuur, monitoring en verrijking van het burgerschapsonderwijs alsook de versterking van het toezicht door de inspectie en de verenigingsafspraken over burgerschap door de MBO Raad. De herijking van de kwalificatie-eisen burgerschap wordt op dit moment gedaan door de expertgroep burgerschap. 

 • Expertgroep Burgerschap

  De expertgroep burgerschap mbo is een diverse groep professionals met brede expertise op het gebied van burgerschapsonderwijs. De onderzoeksbureaus KBA Nijmegen en Oberon zorgen voor de procesregie. De twaalf leden van deze expertgroep zijn:
  – Menno Keij (docent Burgerschap en examencommissielid bij het Summa College)
  – Najat Ahmadi (docent Burgerschap en schoolopleider aan het Zadkine College)
  – Gyzlene Kramer-Zeroual (docent Burgerschap en programmadirecteur Strategie en Gelijke kansen bij Albeda)
  – Koen Vos (practor Brede Vorming aan het ROC Friese Poort)
  – Luuk Kampman (leerplanontwikkelaar en curriculumexpert burgerschap bij Stichting Leerplanontwikkeling)
  – Ingrid Faas (lerarenopleider Maatschappijleer aan de Hogeschool van Amsterdam)
  – Marcel Mooijman (lerarenopleider Maatschappijleer aan de Hogeschool Rotterdam)
  – Dr. Hessel Nieuwelink (lector Burgerschapsonderwijs en lerarenopleider Maatschappijleer aan de Hogeschool van Amsterdam)
  – Dr. Laurence Guérin (practor Burgerschap aan het ROC van Twente en lector Wereldburgerschap aan de Haagse Hogeschool)
  – Dr. Pieter Baay (praktijkinnovator bij Onderwijs124)
  – Prof. dr. Anne Bert Dijkstra (bijzonder hoogleraar Toezicht en Socialisatie aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan de Onderwijsinspectie)
  – Prof. dr. Evelien Tonkens (hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek)

Download de kamerbrief hier

Lees hier de evaluatie van de burgerschapsagenda.

Evaluatie Burgerschapsagenda KBA Nijmegen

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*