Welke hogescholen doen mee?

Deelnemende hogescholen:

Hogeschool Contactpersoon (klik op de naam voor het mailadres) Website leergang
Hogeschool Windesheim Jannie Lensen-Botter Opleiding Burgerschapseducatie coördinatorOpleiding burgerschapseducatie-docent
NHL Stenden Hogeschool Margreet Veerman Opleiding Burgerschap in het mbo
Fontys Hogeschool Christel Kuijpers Aanmeldformulier leergang Fontys
HAN University of Applied Sciences Algemene mail
Rob Verheijen
Anne van Duuren
HAN Educatie Pro
Hogeschool van Amsterdam Vivianne Goedhart Leergang Burgerschapsonderwijs vo/mbo
Academica University of Applied Science Laurence Guérin
Ward van der Meiden

Piet van der Ploeg
Docentleergang Burgerschap MBO

Docentprofessionalisering in burgerschapsonderwijs op het mbo

Ben jij docent in het mbo en verzorg jij burgerschapsonderwijs? Of ben jij schoolleider en wil jij de kwaliteit van burgerschapseducatie verbeteren. Kies dan voor de leergang Burgerschap mbo voor burgerschapsdocent of -coördinator. Deze leergang is voorgekomen uit een samenwerking met het ministerie van OCW, de mbo-raad e het expertisepunt Burgerschap mbo. De leergang burgerschap is in samenwerking met de mbo-raad ontworpen om mbo-docenten te versterken in het geven van kwalitatief burgerschapsonderwijs.

Windesheim biedt voor de leergang burgerschap mbo twee opleidingen aan die voldoen aan de geformuleerde leeruitkomsten:

 • Cursus Burgerschapseducatie docent
  Wil jij actief Burgerschap bij jouw studenten stimuleren? Wil jij deze studenten opleiden tot zelfbewuste en kritische burgers? Schrijf je in voor de cursus Burgerschapseducatie docent. Gedurende een half jaar volg je 14 bijeenkomsten van 6 uur op de Campus in Zwolle. We leggen tijdens de cursus constant de koppeling tussen lesstof en jouw dagelijkse praktijk. Deze cursus is een studieonderdeel van de bachelor lerarenopleidingen. Je volgt dus onderwijs samen met reguliere hbo-studenten en doet kennis op hbo-niveau op.
 • Post-hbo Burgerschapseducatie coördinator
  Wil jij een actieve aan de slag om beleid binnen jouw organisatie op het gebied van burgerschapsonderwijs te ontwikkelen en vorm te geven om zo een bijdrage te kunnen leveren aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden van studenten. Schrijf je dan in voor de post-hbo Burgerschapseducatie coördinator. Gedurende een jaar volg je 14 bijeenkomsten én werk je aan een praktijkproduct.

Burgerschap in het mbo op NHL de Stenden Hogeschool 

In het onderwijs worden studenten naast het leren van een beroep, toegerust om als burgers te functioneren binnen de maatschappij en volwaardig een plek te nemen in de samenleving. Deze samenleving kent vele uitdagingen waartoe een jongere of volwassene zich kan verhouden. Dit geldt ook voor het onderwijs en burgerschap, burgerschapsvorming. Wat is goed burgerschapsonderwijs (of wat is het juist niet)? Hoe rust je studenten toe voor deelname aan de samenleving? Welke kennis en vaardigheden zijn hierin voor studenten belangrijk? En hoe geef ik als docent burgerschapsonderwijs vorm in mijn onderwijspraktijk?

De leergang geeft docenten in het mbo de kans zich te professionaliseren in burgerschapsonderwijs, waarbij de leergang de volgende uitgangspunten kent:

 • Praktijkgericht: De deelnemer werkt vanuit reële situaties in de eigen schoolcontext en kan hierin pedagogische en didactische keuzes maken gebaseerd op vakinhoudelijke kennis over burgerschap;
 • Professionele ontwikkeling: Er is aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van de deelnemer, tevens leren deelnemers van en met elkaar, waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit in burgerschapsopvattingen;
 • Ontwerpgericht: De deelnemer ontwerpt tijdens de leergang een onderdeel van burgerschapsonderwijs, dat direct in eigen praktijk kan worden gebruikt. Dit ontwerp wordt gefundeerd door eigen (ontwikkelde) visie en de opgedane kennis gebaseerd op actuele theorie, praktijk en didactische inzichten;
 • De landelijk geformuleerde leeruitkomsten staan centraal in het aanbod en uitvoering tijdens de leergang.

Ben jij mbo-docent en wil je het burgerschapsonderwijs in jouw school naar een hoger niveau tillen? Ben je op zoek naar handvatten en methoden om je kennis over burgerschap betekenisvol te vertalen naar het toekomstige beroep van je studenten? Kies dan voor de (gesubsidieerde) cursus Burgerschap voor mbo-scholen‘.

Tijdens deze (in-company) leergang versterk je je kwaliteiten in het geven van burgerschapsonderwijs. Je verdiept je vakkennis en verfijnt je onderwijsmethoden om met je burgerschapsonderwijs aan te sluiten op de visie van je school en de beroepspraktijk van je studenten op een manier die past bij jouw professionele identiteit. Dit doen we tijdens interactieve bijeenkomsten en doormiddel van één op één begeleiding van een FLOT-expert burgerschap.

De leergang burgerschap is nieuw in onze regio! In Gelderland is men het met elkaar eens: we gunnen onze studenten burgerschapsonderwijs van de hoogste kwaliteit. Daarom hebben de Gelderse mbo’s en de HAN de handen ineengeslagen en deze leergang ontwikkeld. Dit professionaliseringstraject is uniek en onderscheidt zich omdat…

 • mbo-docenten en lerarenopleiders van de HAN samen hebben gewerkt in het ontwikkelen ervan;
 • je begeleid zult worden door bevlogen docenten van de HAN én van het mbo;
 • je aan de slag gaat met je eigen vraagstukken op gebied van burgerschapsonderwijs, op een manier die past bij jouw praktijk.
 • je op vier momenten in het jaar kunt instappen.

Dat wat je leert, kun je direct inzetten in je onderwijs en begeleiding van studenten op het mbo. Daarmee sluit dit traject naadloos aan op jouw werk als docent burgerschap.

Voor meer informatie bezoek onze website: Burgerschap in het mbo (han.nl) of stel je vragen aan Educatie Pro.

Deze HvA-leergang  is sterk gevoed met actuele kennis en onderzoek van het lectoraat Burgerschapsonderwijs. De trainerspool bestaat uit opleiders uit de onderwijspraktijk en onderzoekers uit het lectoraat.

Je verwerft tijdens de eerste acht bijeenkomsten de ‘bouwstenen’ die je helpen om aan het eind van de leergang kleur te bekennen. Hoe verhoud jij je tot de burgerschapsvisie van je school en tot de kwalificatie-eisen van de overheid? Tijdens de laatste vier bijeenkomsten doorloop je een ontwerpcyclus, die bestaat uit drie onderdelen: a) inspiratie, b) interactie, c) integratie. Iedere deelnemer werkt aan een eigen praktijkproduct: een lessenserie, een doorlopende leerlijn of een project. Ook intervisie staat in deze bijeenkomsten centraal. Daarnaast geven de opleiders doorlopend constructieve en individuele feedback op het portfolio wat je samenstelt. De leergang heeft een focus op didactische en pedagogische competenties. Na afloop van de leergang heb je niet alleen een stevige basis om je eigen burgerschapsonderwijs verder te ontwikkelen, maar kun je ook collega’s inspireren met de verkregen praktische tools.

De docentleergang burgerschap  bij Academica is voor mbo-docenten die kritisch, inclusief burgerschapsonderwijs willen maken en verzorgen dat beantwoordt aan de nieuwe wet en regelgeving en recht doet aan de student.

In 10 dagdelen krijg je kennis en vaardigheden mee om burgerschapsonderwijs te ontwerpen, te organiseren en uit te voeren zodanig dat het

 • beantwoordt aan de nieuwe wet en regelgeving eisen,
 • voorbereidt op beroep en werkveld met burgerschap integreert,
 • studenten leert en helpt maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen kritisch te onderzoeken en te beoordelen en
 • recht doet aan het zich ontwikkelende burgerschap van studenten en bovendien emanciperend is.

In alle lessen is aandacht voor didactisch verantwoord les ontwerpen, voor oefening van kritisch denken, voor de relatie docent student, voor de relaties tussen studenten en voor toetsen en monitoren van de ontwikkeling van studenten. De leergang wordt onderwezen door onderzoekers van de Werkplaats Burgerschap en een lid van de Expertgroep Burgerschap.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*