Adviseur Burgerschap op school?

21 maart 2023

Wij willen onze nieuwe visie op burgerschap hand in hand laten gaan met de afspraken in de werkagenda mbo. Waar beginnen we?

Binnenkort kan je als school kosteloos gebruik maken van een adviseur burgerschap die vanuit het Expertisepunt Burgerschap jouw school kan helpen bij uitvoeringsvragen rondom burgerschap. Denk hierbij aan vraagstukken rondom visieontwikkeling,  professionalisering, curriculumontwikkeling of kwaliteitszorg.

Dit advies op maat is nieuw voor het mbo, in het funderend onderwijs wordt al langer gewerkt met dit soort deskundigen. Het Expertisepunt Burgerschap breidt deze pool binnenkort uit met adviseurs die gespecialiseerd zijn in vraagstukken rondom burgerschap in het mbo.

Wij willen een professionaliseringsslag van docenten gaan starten zodat meer docenten bekwaam zijn om burgerschap te geven. Hoe pakken we dat aan?

Binnenkort stellen we de adviseurs aan je voor. Mocht je als school of team gebruik willen maken van een adviseur burgerschap of wil je vast wat meer informatie? Dan kan je dat nu al kenbaar maken.

Wij nemen dan contact met je op en vertellen je meer over dit project en de werkwijze.

Wij willen meer eenduidigheid in de beoordeling van ons burgerschapsonderwijs en zoeken iemand waarbij we onze ideeën tegen het licht kunnen houden.