Demissionair minister Paul neemt conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid in ontvangst

06 maart 2024

SLO informeert dat demissionair minister Mariëlle Paul op 6 maart de allereerste conceptkerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid in ontvangst heeft genomen! Een bijzonder moment voor het onderwijs.

Kerndoelenteams van leraren, vakexperts en curriculumexperts hebben het afgelopen jaar gewerkt aan conceptkerndoelen voor deze leergebieden. Deze teams zijn hierin professioneel en deskundig bijgestaan door advieskringen, met vertegenwoordigers uit de onderwijssector en van maatschappelijke organisaties. Ook heeft een groep experts meegekeken en advies gegeven om te zorgen dat de kerndoelen geschikt zijn voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Omdat burgerschap en digitale geletterdheid nieuwe leergebieden zijn, zijn ook andere experts buiten de advieskring geraadpleegd over de kern van het leergebied en de conceptkerndoelen.

Met de conceptkerndoelen voor burgerschap en digitale geletterdheid heeft SLO nu de conceptkerndoelen opgeleverd voor alle leergebieden binnen de basisvaardigheden. Daarvoor gaf het ministerie van OCW in april 2022 aan SLO de opdracht.

Hier vind je het kerndoelenboekje burgerschap en digitale geletterdheid. Dit boekje is bedoeld voor alle geïnteresseerden en specifiek leraren en schoolleiders. Ben je geïnteresseerd in alle formele opleveringsdocumenten, inclusief de onderbouwing van deze leergebieden, download dan hier de conceptkerndoelen burgerschap en hier de conceptkerndoelen digitale geletterdheid. Alle conceptkerndoelen vind je ook op https://opendata.slo.nl/.

Kerndoelen geven richting en ruimte aan scholen

Het onderwijs heeft behoefte aan een duidelijke opdracht over wat we verstaan onder burgerschap en digitale geletterdheid. Tegelijkertijd moet er voldoende ruimte zijn voor scholen om vanuit hun eigen visie de vertaalslag te maken van de kerndoelen naar de praktijk. De conceptkerndoelen zijn daarom zo beschreven dat de kern van het leergebied is vastgesteld, zonder te voorschrijvend of normatief te zijn.

Samenhang met andere leergebieden

Juist burgerschap en digitale geletterdheid kunnen niet zonder de andere leergebieden: daar krijgen ze betekenis en invulling. Zo is burgerschap nauw verbonden met het leergebied mens en maatschappij of het leren discussiëren bij Nederlands. Digitale geletterdheid komt voor in alle leergebieden, bijvoorbeeld bij het zoeken van betrouwbare informatie, omgang met digitale media en technologie en communicatie via digitale kanalen.

Hoe zien de conceptkerndoelen eruit?

De conceptkerndoelen bestaan uit aanbodsdoelen (die beschrijven wat er van scholen wordt verwacht) en beheersings- en ervaringsdoelen. Beheersingsdoelen beschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Ervaringsdoelen beschrijven welke inspanning we van leerlingen verwachten. De conceptkerndoelen gelden voor alle leerlingen in het primair, onderbouw voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs.

Conceptkerndoelen dit jaar nog beproefd

Na de zomer van 2024 start SLO met de fase van beproeven. Ook burgerschap en digitale geletterdheid vereisen een verdere bespreking met het onderwijsveld en experts. Dan onderzoekt SLO wat het onderwijsveld nodig heeft om deze nieuwe kerndoelen te kunnen invoeren. Want voor de kwaliteit van het onderwijs is meer nodig dan een landelijk curriculum. Actuele kerndoelen zijn een belangrijke voorwaarde, maar geen garantie op goed onderwijs. Leraren en schoolleiders zijn cruciaal bij de vertaling van de doelen naar passende onderwijsactiviteiten, didactiek en toetsing. Actuele leerlijnen en andere ondersteunende materialen zijn daarvoor nodig. Ook daarmee gaat SLO de komende tijd aan de slag.

Met de opgehaalde feedback tijdens de fase van beproeven, scherpt SLO de conceptkerndoelen aan. Daarna biedt SLO het ministerie van OCW definitieve kerndoelen aan, die samenhangen met de kerndoelen van de zeven andere leergebieden. Het ministerie start dan het wetgevingstraject en politieke besluitvorming.

Meer informatie?

• Via de webplatforms van de kerndoelen blijf je op de hoogte van de voortgang. Meld je aan voor automatische updates via www.actualisatiekerndoelen.nl.
• Wil je op den duur aandacht besteden aan het beproeven van de conceptkerndoelen in de onderwijspraktijk? Scholen die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen een e-mail sturen naar actualisatiebeproeven@slo.nl

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*