Expertgroep burgerschap mbo gaat advies uitbrengen over herijking kwalificatie-eisen

20 oktober 2022

Het ministerie van OCW heeft een expertgroep burgerschap mbo ingesteld om advies uit te brengen over de herijking van de generieke kwalificatie-eisen voor burgerschap. Zij zullen in het najaar van 2022 hun advies uitbrengen.

De expertgroep burgerschap mbo is een diverse groep professionals met brede expertise op het gebied van burgerschapsonderwijs. De twaalf leden van deze expertgroep zijn:

 • Menno Keij (docent Burgerschap en examencommissielid bij het Summa College)
 • Najat Ahmadi (docent Burgerschap en schoolopleider aan het Zadkine College)
 • Gyzlene Kramer-Zeroual (docent Burgerschap en programmadirecteur Strategie en Gelijke kansen bij Albeda)
 • Koen Vos (practor Brede Vorming aan het ROC Friese Poort)
 • Luuk Kampman (leerplanontwikkelaar en curriculumexpert burgerschap bij Stichting Leerplanontwikkeling)
 • Ingrid Faas (lerarenopleider Maatschappijleer aan de Hogeschool van Amsterdam)
 • Marcel Mooijman (lerarenopleider Maatschappijleer aan de Hogeschool Rotterdam)
 • Dr. Hessel Nieuwelink (lector Burgerschapsonderwijs en lerarenopleider Maatschappijleer aan de Hogeschool van Amsterdam)
 • Dr. Laurence Guérin (practor Burgerschap aan het ROC van Twente en lector Wereldburgerschap aan de Haagse Hogeschool)
 • Dr. Pieter Baay (praktijkinnovator bij Onderwijs124)
 • Prof. dr. Anne Bert Dijkstra (bijzonder hoogleraar Toezicht en Socialisatie aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan de Onderwijsinspectie)
 • Prof. dr. Evelien Tonkens (hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek)

De onderzoeksbureaus KBA Nijmegen en Oberon zorgen in de komende maanden voor de procesregie van de expertgroep burgerschap mbo.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*