Expertisepunt Burgerschap maakt werk van schurende gesprekken

17 februari 2023

Het Expertisepunt Burgerschap zoekt organisaties die onderwijsteams kunnen bijscholen op het gebied van schurende gesprekken. Schurende gesprekken zijn moeilijke gesprekken over maatschappelijk gevoelige thema’s als homofobie, antisemitisme, racisme, discriminatie, stikstof en bijvoorbeeld seksualiteit.

Gesprekken over deze onderwerpen vinden vaak plaats op school, soms spontaan vanwege een actuele aanleiding, maar vooral in het kader van burgerschapsonderwijs. Leerkrachten en docenten vinden het soms moeilijk om deze schurende gesprekken te voeren vanwege de heftige reacties die kunnen ontstaan. Ook het omgaan met hun persoonlijke standpunten wordt hierin als lastig ervaren.

Stimuleringsfonds voor scholing

Om aankomende en zittende leerkrachten en docenten in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het nieuwkomersonderwijs en het mbo te ondersteunen bij moeilijke klassengesprekken, is er vanuit OCW een stimuleringsfonds beschikbaar voor extra scholing op dit gebied. Het Expertisepunt Burgerschap ontwikkelt daarbij een menukaart met organisaties die deze scholing aanbieden. Scholen kunnen zich straks via deze menukaart inschrijven voor de gewenste scholing.

Criteria scholing

Het Expertisepunt Burgerschap heeft voor het scholingsaanbod enkele criteria opgesteld. De scholing moet afgestemd zijn op het onderwijs: gericht op leerkrachten en docenten, of in het kader van burgerschapsvorming op het gehele onderwijsteam. Iedereen binnen een onderwijsteam zou in staat moeten zijn om adequaat en sensitief te reageren als leerlingen of studenten het gesprek aangaan over moeilijke thema’s.

Daarnaast moet de scholing ook specifiek gericht zijn op het voeren van deze schurende gesprekken in de klas en bestaat bij voorkeur uit een theoretische basis en het aanleren van praktische vaardigheden. De scholing dient ten slotte gericht te zijn op duurzame impact: dus bijvoorbeeld géén aanbod voor een workshop van een middag over algemene gespreksvaardigheden.

Aanmelden

Organisaties die deze scholing willen aanbieden, kunnen een e-mail met contactgegevens en onderbouwing sturen naar mbo@expertisepuntburgerschap.nl.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*