Geef cultuureducatie een serieuze plek!

25 oktober 2022

De afgelopen jaren gaan steeds meer mbo-opleidingen aan de slag met cultuureducatie. Op basis van ervaringen van drie voorlopers – ROC Friese Poort, ROC Midden Nederland en ROC Zadkine – beschrijft LKCA de kansen om cultuureducatie een serieuze plek te geven in het mbo.

Via deze link vind je acht handvatten voor duurzame verankering van cultuureducatie, gebaseerd op het onderzoek van LKCA.

De conclusie van de analyse is dat de drie voorlopers laten zien wat er nodig is om kunst en cultuur goed in te bedden binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Meer kunst en cultuureducatie op het mbo begint bij intrinsieke motivatie, maar dat is geen voldoende voorwaarde. Het is nodig om goede intenties te verankeren, bijvoorbeeld in de missie en visie en in curricula. Ook vraagt het om investeringen in tijd en geld en om samenwerken of co-creatie met culturele instellingen. Ten slotte is het belangrijk om de stem van studenten een duidelijke plek te geven. Op die manier krijgt kunst en cultuur een duurzamere verankering in het mbo. De acht geformuleerde handvatten sluiten goed aan bij de eerder geformuleerde kritische succesfactoren uit de evaluatie van de eerste programmaregeling Kunsteducatie voor mbo’ers (LKCA, 2019).

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*