Het mentaal welbevinden van mbo-studenten tijdens de coronacrisis

18 oktober 2022

In 2018 noemde het RIVM de toenemende mentale druk op jongvolwassenen (16 tot en met 26 jaar) met mogelijke gevolgen voor hun psychische gezondheid als een van de drie grote maatschappelijke opgaven. Uit recente studies komt naar voren dat jongvolwassenen tijdens de eerste twee jaar van de COVID-19-epidemie vaker kampten met mentale problemen dan voorheen.

Over veel jongvolwassenen, waaronder de ruim 500.000 mbo-studenten in Nederland (40 procent van de studenten), is echter weinig bekend. Om een beeld te krijgen van de mentale druk op mbo’ers, met specifieke aandacht voor de effecten van de coronacrisis, is in de periode mei 2021 – maart 2022 participatief actie onderzoek uitgevoerd op mbo-opleidingen verspreid over Nederland.

Het RIVM en het Amsterdam UMC hebben op basis van dit onderzoek twee factsheets gemaakt waarin mbo-studenten centraal staan. Deze eerste factsheet gaat over het mentaal welbevinden van mbo-studenten tijdens de eerste twee jaar van de COVID-19-epidemie. De tweede factsheet gaat over de vraag hoe de mentale gezondheid van mbo-studenten gemonitord kan worden.

In totaal sprak men 198 mbo-studenten en 35 docenten, onderwijsondersteuners en/of teamleiders. In het onderzoek zijn alle opleidingsniveaus, leerjaren, type leerweg (BOL/BBL) en 7 van de 9 sectoren vertegenwoordigd. Zij nodigden studenten uit om hun eigen verhaal te vertellen en daar samen op te reflecteren. 8 studenten waren ook betrokken bij de analyse en het aanscherpen van de aanbevelingen.