Terugblik conferentie Kritisch burgerschap: “autonoom in je beroep”

16 februari 2023

Op 23 januari organiseerde de werkplaats Burgerschap – Democratisering van kritisch denken – een conferentie over kritisch burgerschap: “autonoom in je beroep”.

Op 23 januari 2023 kwamen ruim 100 onderwijsprofessionals bij elkaar in Utrecht. Op het programma stonden meerdere workshops over onder andere het formatief evalueren van kritisch denken, het vormgeven van een inclusief curriculum waar kritisch denken wordt gewaardeerd en het werken met docentontwikkelteams om vakoverstijgend onderwijs te ontwerpen.
Centraal uitgangsput was dat mbo-studenten stelselmatig als minderwaardig worden gezien in beleidsdocumenten die vaak ten grondslag liggen aan onderwijsmateriaal. Er wordt hier wel veel over gesproken, maar weinig aan gedaan. Daarom heeft de werkplaats met ruim 30 docenten onderwijs ontwikkeld en uitgeprobeerd. Minder praten, meer doen.

Op de conferentie werd een selectie gepresenteerd, werd er gediscussieerd over de haalbaarheid en geoefend met onderwijs ontwerpen. Aanwezig waren veel docenten uit het mbo, het vo en ook bestuurders, methodemakers en beleidsadviseurs van o.a. het ministerie van OCW.

Er zijn publicaties te vinden op basis waarvan docenten zelf hun materiaal kunnen ontwerpen, inclusief voorbeelden. Dit gaat over lessen, onderwijsactiviteiten en formatief evalueren. Ten grondslag ligt een doordachte visie op basis van onderwijshistorisch, wetenschappelijk en onderwijsfilosofisch onderzoek. Dit alles is te vinden op de website van de werkplaats.

Wil je in contact komen met de werkplaats, bijvoorbeeld voor een lezing, workshop of advies? Dat kan door Daan van Riet te mailen: daan.vanriet@hu.nl.

Er zijn in de afgelopen jaren van de Werkplaats Burgerschap veel materialen opgeleverd. Deze zijn allemaal vrij te gebruiken voor het onderwijs en te vinden op de website van de werkplaats.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*