Minister Dijkgraaf presenteert kamerbrief versterking burgerschapsonderwijs in het mbo

20 oktober 2022

‘Burgerschapsonderwijs draagt bij aan de voorbereiding van studenten op volwaardig functioneren in en deelname aan de maatschappij. In Nederland betekent dat samenleven met respect voor elkaar, voor de democratie en de rechtsstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft.’

Op 1 juli 2022 heeft minister Dijkgraaf in een kamerbrief zijn maatregelen gepresenteerd voor versterking van het burgerschapsonderwijs in het mbo. Dit zijn:

  1. Herijking kwalificatie-eisen burgerschap
  2. Verkenning invoering resultaatverplichting of verruiming inspanningsverplichting
  3. Intensivering inzet op professionalisering docenten

Verder wordt er in de brief ingegaan op de ondersteuningsstructuur, monitoring en verrijking van het burgerschapsonderwijs alsook de versterking van het toezicht door de inspectie en de verengingsafspraken over burgerschap door de MBO Raad.

Download de hele kamerbrief hier

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*