Praat niet over ons zonder ons

06 juli 2023

Jongeren hebben een duidelijke visie op wat voor hen belangrijk is in de ondersteuning op weg naar volwassenheid. Ze kunnen dit zelf heel goed onder woorden brengen en advies hierover geven. Helaas blijven hun adviezen nog te vaak in de la liggen en wordt hun stem niet of onvoldoende gehoord.

Jongeren van ExpEx en de Nationale Jeugdraad hebben samen met Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en Levvel op een rij gezet wat belangrijk is voor jongeren in de ondersteuning op weg naar volwassenheid.
Doel hierbij was om de stem van jongeren een centrale plek te geven en duidelijk te maken welke aspecten en kernwaarden voor jongeren zelf belangrijk zijn. Wat moet er op orde zijn, hoe wil ik ondersteund worden, wie moet er betrokken zijn en wanneer wil ik ondersteuning krijgen?

Het resultaat zijn tien leidende principes: vuistregels die richting moeten geven aan visie, beleid, inrichting en uitvoering vanuit het jongerenperspectief.
Gemeenten, professionals en jongeren kunnen deze tien leidende principes in de praktijk benutten bij het maken van visie, beleid, ondersteuningsaanbod en samenwerkingsafspraken. En ze kunnen gezamenlijk het gesprek aangaan over de kwaliteit van de ondersteuning aan jongvolwassenen.

De tien leidende principes

  • Laat mij pas los als de belangrijkste zaken geregeld zijn: de Big 5
  • Help mij praktische dingen te regelen, help mij te doen
  • Help mij verantwoordelijkheden nemen en keuzes maken
  • Geef mij de tijd en ruimte die ik nodig heb
  • Sta naast mij, niet boven of tegenover mij
  • Laat mij de baas over mijn eigen leven zijn
  • Werk positief, kijk naar mijn gehele leven en mijn talenten
  • Ik heb veiligheid en steun van mensen om mij heen nodig, die op verschillende manieren iets voor mij betekenen
  • Help mij om op tijd te denken en te werken aan mijn toekomst en sluit aan op mijn tempo
  • Bied doorlopende steun die aansluit bij wat ik nodig heb en wat voor mij belangrijk is, onafhankelijk van leeftijd

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*