Professionaliseringsaanbod Burgerschap

12 juni 2023

Een nieuwe leergang in ontwikkeling ‘de docent maakt het verschil’!

In samenwerking met een aantal hogescholen is het Expertisepunt Burgerschap mbo sinds eind februari 2023 kartrekker bij het opzetten van een professionaliseringsaanbod Burgerschap. Het traject is ingezet door het ministerie van OC&W omdat het vak burgerschap in het mbo wordt gegeven door docenten met veel verschillende opleidingsachtergronden. Niet iedere docent is (en voelt zich) op basis van de genoten vooropleiding of beroepservaring voldoende toegerust om goed burgerschapsonderwijs te geven. Daarom is bij beginnende docenten burgerschap behoefte aan professionalisering die hen de kennis, vaardigheden en houding bijbrengt die nodig is om burgerschapsonderwijs te verzorgen in het mbo.

Aan de hand van het docentenprofiel Burgerschap (hoofdstuk 3) komen we tot leeruitkomsten zodat er een basis is waar alle aanbieders van de leerlijn minimaal aan voldoen. Hoe de leerlijn verder wordt vormgegeven kan een aanbieder daarna zelf of in samenspraak met de mbo-instelling bepalen.

Subsidie en start

Er is een subsidie voor een substantiële groep aspirant studenten voor deze leerlijn. De bedoeling is dat de leerlijn te volgen is vanaf begin 2024 op verschillende plaatsen (in ieder geval bij verschillende hogescholen) in het land.

Welke hogescholen werken mee aan het vormgeven van de leerlijn?

NHL Stendan, HAN Hogeschool, Windesheim, Fontys hogeschool, Hogeschool voor toegepaste filosofie, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht en Universiteit van Humanistiek.

Begeleiding en onderzoek naar certificeerbaarheid

Onderzoeksbureau Oberon begeleidt het traject en Cinop doet een onderzoek naar certificeerbaarheid van dit traject.

Voor vragen mail naar: j.vangils@mboraad.nl

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*