Profiel van de burgerschapsdocent

30 januari 2023

Onderzoeksbureau Oberon heeft in januari 2022 een ontwerponderzoek gepubliceerd met de titel “Stappen in LOB en burgerschap”. Het bevat concrete handvatten voor de kwaliteitsverbetering van loopbaanontwikkeling (LOB) en burgerschapsonderwijs in het mbo en geeft onder andere een docentenprofiel burgerschap dat specifiek in gaat op de taken, kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om burgerschapsvorming en burgerschapsonderwijs in het mbo vorm te geven. Hier is tussen tussen april en december 2021 met veel betrokkenen uit de sector aan gewerkt. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de MBO Raad, het ministerie van OCW, het voormalig Kennispunt MBO Burgerschap en het Expertisepunt LOB.

Verdere resultaten zijn onder meer

  • Een analyse van beleidsopties burgerschapsonderwijs aan de hand van voor- en nadelen, draagvlak, en beschikbare kennis over effectieve sturing in het onderwijs.
  • Een overzicht van de ervaren deskundigheid en scholingsbehoefte van mbo-docenten ten aanzien van LOB en burgerschap.
  • Een kwaliteitskader LOB voor mbo-instellingen, opleidingsteams en docenten.Het kwaliteitskader schetst een gedeeld beeld van waar LOB aan zou moeten voldoen en ondersteunt instellingen bij de organisatie daarvan. In het kwaliteitskader is ook uitgewerkt wat loopbaanbegeleiding vraagt van elke mbo-docent betrokken bij de begeleiding van studenten.

Het rapport eindigt met een aantal samenvattende bevindingen en aanbevelingen op landelijk en instellingsniveau om met meer kwaliteit en eenduidigheid invulling te geven aan LOB en burgerschap in het mbo.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*