Subsidierondes MDT-kort verlengd

31 januari 2023

MDT (Maatschappelijke DienstTijd) geeft jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, iets te doen voor de samenleving en anderen te ontmoeten. Zo maken we de samenleving sterker. Onderwijsinstellingen die willen ervaren wat MDT voor hen kan betekenen, kunnen subsidie aanvragen om een kort MDT-project te organiseren. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is verlengd tot 20 april 2023, 14.00 uur.

Met het uitstel van de deadline, wordt ook het uiterlijke startmoment van projecten uitgesteld. Wordt het project gehonoreerd? Dan dient het project binnen 6 maanden, maar uiterlijk 2 oktober 2023 te starten.

Er worden ook extra informatiebijeenkomsten georganiseerd voor potentiële aanvragers. Hierin wordt meer verteld over de subsidieoproep en het indienen van een subsidieaanvraag.

De informatiebijeenkomsten voor MDT-kort in het onderwijs vinden plaats op 2 februari en 16 maart, van 16.00 – 17.00 uur.

Inschrijven