Uitnodiging voor veldsessies burgerschap voor bestuurders, docenten en studenten

21 november 2022

De huidige kwalificatie-eisen voor burgerschap in het mbo blijken niet duidelijk genoeg over de inhoud en minimale kwaliteit van het onderwijs. Het ministerie van OCW heeft de ‘expertgroep burgerschap mbo’ gevraagd om advies uit te brengen over de herijking van de generieke kwalificatie-eisen voor burgerschap. Deze expertgroep doet een advies over wat de nieuwe inhoud zou moeten zijn en over de mogelijkheid om een resultaatverplichting voor het burgerschapsonderwijs in te voeren. Zie voor meer informatie de volgende link: Expertgroep burgerschap mbo brengt advies uit over herijking kwalificatie-eisen.

OCW wil graag het perspectief meenemen van mensen uit de mbo-onderwijspraktijk en nodigt bestuurders, docenten en studenten uit om deel te nemen aan een veldsessie op 13 december 2022 van 13.30 tot 17.30 uur op het ministerie van OCW in Den Haag. Het is belangrijk dat de nieuwe kwalificatie-eisen doeltreffend en goed werkbaar zijn. De bedoeling is dat de deelnemers vanuit hun expertise en ervaring hun mening geven over het adviesrapport.

Aanmelden voor deze sessie kan tot 29 november 2022 door een e-mail te sturen naar f.l.e.visser@minocw.nl. Benoem daarbij naam, functie, school/organisatie en de schoollocatie.
De capaciteit is helaas beperkt en aanmelding kan daarom in sommige gevallen geen garantie zijn voor deelname. Er wordt gestreefd naar een goede spreiding vanuit diverse gebieden en regio’s.

Uiterlijk 6 december 2022 wordt per mail doorgegeven of je bent ingedeeld voor de sessie en ontvang je verdere informatie.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*