Burgerschap in perspectief

Datum toegevoegd: 26 oktober 2023
  • Sector PO
  • Categorie Scholing
  • Aanbieder VIP Academy

Aanzetten tot kritisch nadenken, inlevingsvermogen ontwikkelen, zelfreflectie, relativeren, open staan voor de mening van een ander en leren van elkaar. De gastlessen zetten hoog in, zijn zeer interactief van opzet, zodat ook voor de deelnemers een actieve rol is weggelegd.

Docenten & Leraren – Masterclass ‘Burgerschap in perspectief’

Elke dag stroomt de samenleving onze (hoge)scholen binnen. Elke dag krijgen docenten te maken met studenten en leerlingen met ieder een eigen gebruiksaanwijzing. Van docenten wordt verwacht, dat zij alle actuele maatschappelijke thema’s bespreken en bespreekbaar maken. Aan de andere kant: ze kunnen ook een enorme invloed hebben op het laten en doen van leerlingen en studenten, wie ze zijn en wat ze laten zien.

De samenleving vraagt veel van leerkrachten, al beseft ze dat vaak onvoldoende. De VIP Academy wil daarom het goede werk van deze kennis overdragers versterken. Met haar Masterclass. Die biedt vakoverstijgende handvatten om aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongeren, gesprekken te begeleiden, hen dichter bij elkaar te brengen, te motiveren, coachen, confronteren en te raken. Maar ook: hoe kun je een veilige en prettige sfeer scheppen? Hoe reageer je op spanningen tussen groepen of individuele leerlingen, die extreem gedrag vertonen of radicale of intolerante opinies verkondigen? Een greep uit de opbrengsten:

Docenten leren verschillende gesprekstechnieken om een constructieve dialoog en open debat op gang te krijgen.
Maar ook welke methode zij kunnen gebruiken om controversiële en gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken.
Ze verwerven bovendien vaardigheden om op de juiste manier in te spelen op actuele maatschappelijke kwesties.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*