De Staat van het Onderwijs 2024: meer aandacht voor burgerschap nodig

Datum toegevoegd: 18 april 2024
  • Sector PO
  • Categorie Onderzoek en publicaties

Op 17 april bracht de Inspectie van het Onderwijs De Staat van het Onderwijs uit – een jaarlijks rapport waarin de inspectie feiten en cijfers bijeenbrengt, meerjarige ontwikkelingen en resultaten toont, en verbanden en oorzaken signaleert.

In het rapport constateert de inspectie dat het onderwijs in zwaar weer verkeert. Zo beheersen steeds meer leerlingen en studenten de basisvaardigheden, waaronder burgerschap, niet goed. Verder zorgt een tekort aan leraren en schoolleiders voor uitgevallen lessen en een verdere druk op de onderwijskwaliteit en passend onderwijs.

De inspectie heeft een standaard Basisvaardigheden ontwikkeld, die nog niet meetelt in de bepaling van het eindoordeel. Op deze standaard geeft de inspectie echter al wel herstelopdrachten. Vooral het percentage herstelopdrachten voor burgerschap valt op. Meer dan de helft van de onderzochte scholen in het funderend onderwijs krijgt een herstelopdracht voor burgerschap. Dat geldt ook als je naar de afzonderlijke sectoren basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs kijkt.

Waarom krijgen scholen deze herstelopdrachten?

De inspectie geeft een herstelopdracht als scholen niet voldoen aan de wettelijke burgerschapsopdracht. Bij bijna alle herstelopdrachten voor burgerschap was het curriculum onvoldoende doelgericht en samenhangend. In het basis- en voortgezet onderwijs was daarnaast bij ongeveer de helft van de herstelopdrachten het curriculum te weinig afgestemd op de leerlingenpopulatie.

Oproep

De inspectie roept scholen in dit rapport op om in te zetten op het verbeteren van het onderwijsaanbod in de basisvaardigheden. Het curriculum moet beter afgestemd zijn op de leerlingenpopulatie; specifiek voor burgerschap dienen scholen na te gaan of het curriculum voldoende herkenbaar en samenhangend is.

 


Hulp nodig bij een herstelopdracht? Lees hier het advies van onze adviseurs.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*