De wet en Burgerschap: beperkingen en uitdagingen

Datum toegevoegd: 14 november 2022
  • Sector MBO
  • Categorie Onderzoek en publicaties
  • Aanbieder ROC van Twente

Artikel van Laurence Guerin, voormalig practor burgerschap van het ROC van Twente, over beperkingen en uitdagingen van de manier waarop de burgerschapsopdracht voor het mbo is beschreven in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB).

Hieronder de inleiding van het artikel, het gehele artikel lees je via de link hiernaast.

Medebepalend voor de inhoud van het burgerschapsonderwijs in het mbo is hoe het wettelijk is vastgelegd in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB en nader omschreven in de bijlage 1 behorend bij artikel 17a, derde lid. Dit is de derde uitdaging. In het basisonderwijs en voortgezet onderwijs geeft de wet veel vrijheid aan scholen om een eigen invulling te geven aan burgerschap. Dat is niet het geval voor het mbo. De wet legt tamelijk gedetailleerd vast wat mbo-studenten moeten leren, welke attituden ze moeten aanleren, zelfs welk gedrag ze moeten leren vertonen en af en toe hoe ze moeten leren denken. We bespreken in dit deel drie knelpunten in de wijze waarop de wet is geformuleerd en welke antwoorden mogelijk zijn met betrekking tot deze drie knelpunten. De knelpunten hebben te maken met:

1. de wijze waarop de wet is geformuleerd, voornamelijk socialiserend en soms moraliserend;
2. de wijze waarop de vier domeinen worden onderscheiden;
3. de wijze waarop kritisch denken wordt verwoord en zich verhoudt tot de vier domeinen.

Meer over het practoraat burgerschap van roc van twente

Link naar artikel >

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*