Handreiking door adviseurs burgerschap: Beter Burgerschap in het Beroepsonderwijs

Datum toegevoegd: 21 juni 2024
  • Sector MBO
  • Type Professionalisering
  • Categorie Advies en begeleiding
  • Aanbieder Expertisepunt Burgerschap MBO

Na ruim een jaar maken onze adviseurs burgerschap de balans op en tonen in deze handreiking welke factoren scholen aan kunnen pakken op weg naar beter burgerschapsonderwijs.

Naar de handleiding

Deze inzichten zijn verworven tijdens de gesprekken die onze adviseurs het afgelopen jaar met veel verschillende mbo-scholen hebben gevoerd. De inhoud van die gesprekken, met als doel scholen verder te helpen bij het vormgeven van hun burgerschapsonderwijs, was divers: van vragen over visievorming, implementatie van landelijke ontwikkelingen in het kader van de herijking van de kwalificatie-eisen, tot vragen over curriculumvorming, toetsing en vrijstellingsbeleid. Hoewel iedere adviesvraag en mbo-school uniek is, zagen onze adviseurs wel een aantal overkoepelende thema’s terugkomen in de gesprekken met verschillende scholen.

Deze handreiking biedt scholen inzicht in de belemmerende factoren en ondersteuning bij de aanpak ervan. Nadat eerst in het kort wordt geschetst wat de recente veranderingen rondom burgerschapsonderwijs in het mbo zijn, beschrijven onze adviseurs een zevental factoren die belemmerend kunnen werken op de doorontwikkeling van het burgerschapsonderwijs én geven zij inzicht en advies om deze factoren aan te pakken.

 

 

Afbeelding slide

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*