Leraar Basisonderwijs: Wereldklas

Datum toegevoegd: 04 november 2022
  • Sector PO
  • Categorie Scholing
  • Aanbieder Hogeschool Leiden
  • Tijdsinvestering 4 jaar
  • Locatie Leiden

Een goede leerkracht heeft een eigen verhaal en begeleidt kinderen vanuit die overtuiging. Je daagt je leerlingen uit en leert hen om zelf na te denken en keuzes te maken. Als leerkracht in het basisonderwijs verzorg je zelfstandig lessen in alle vakken. Tegelijkertijd ben je ook een rolmodel. De wereldleerkracht is continu bezig om op een vernieuwende manier de wereld te betrekken in het geven van onderwijs. Hierbij leer je om over de grenzen heen te kijken.

Je volgt een voltijd pabo opleiding, maar kiest voor het wereldklas-traject.

Waar gaat het om in de Wereldklas?

Het onderwijs op een basisschool begint bij de voordeur, maar houdt daar zeker niet op. Kinderen zijn van nature onderzoekend en nieuwsgierig. De basisschool geeft kinderen de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om de wereld te begrijpen en mede vorm te geven.

Wat kan je verwachten?

In de Wereldklas is er veel ruimte om te experimenteren om lessen op een innovatieve manier zelf vorm te geven. Dit wordt ook van je verwacht. We werken in het wereldtraject volgens vier kernbegrippen, die elk studiejaar weer op andere wijze ingevuld worden.

  1. Identiteit: je bent je bewust van je eigen identiteit en achtergrond.
  2. Perspectief: je bent cultureel sensitief, hebt een sterk empathisch vermogen en je laat je inspireren door de ander.
  3. Opinie: je bent een kritisch denker met een nieuwsgierige houding die bronnen op waarde kan schatten. Ook weet je hoe je een goede discussie voert en faciliteert.
  4. Verantwoordelijkheid: je voelt je verantwoordelijk voor de wereld om je heen en weet dit over te brengen op de leerlingen.

Wat ga je doen?

Samen met je medestudenten organiseer je activiteiten en doe je onderzoek om kennis en vaardigheden op te doen. Deze activiteiten sluiten aan bij de kernbegrippen binnen het wereldtraject. Denk aan identiteit, culturen, (wereld)burgerschap, globalisering, duurzaamheid, opinie (politiek) en media(wijsheid). We nodigen bijvoorbeeld een journalist uit, gaan naar de Tweede Kamer in Den Haag, bezoeken een synagoge, gaan aan de slag in een kringloopwinkel en brengen een bezoek naar Amnesty International.

Tijdens het wereldtraject is er constant aandacht voor je eigen persoonsvorming en hoe je de opgedane kennis, vaardigheden en attitude kunt vertalen naar de rol van leerkracht. Na het afronden van de pabo ben jij ‘een venster op de wereld’ voor leerlingen in het basisonderwijs.

Certificaat

Naast je diploma als groepsleerkracht ontvang je het certificaat ‘Wereldleerkracht’ van Nuffic. Deze organisatie houdt zich onder andere bezig met internationalisering in het onderwijs en wereldburgerschap. Je bent opgeleid om binnen de school de coördinerende taken van (wereld)burgerschapsonderwijs op je te nemen en vorm te (blijven) geven aan visie hierover.

Aanmelden

Meld je eerst aan via Studielink in voor de Pabo van Hogeschool Leiden. Je ontvangt dan een e-mail met inloggegevens voor de online intakeprocedure waarmee je jouw intake kan opstarten. De complete informatie over de aanmeldprocedure en de toelatingseisen vind je op de pagina Inschrijven/toelating.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*