Onderzoeksrapport Samenwerken aan Bèta Burgerschap

Datum toegevoegd: 07 november 2022
  • Sector MBO
  • Categorie Onderzoek en publicaties
  • Aanbieder Tech Your Future

Dit project, dat gesubsidieerd is door TechYourFuture, vond plaats in de periode maart 2015 – maart 2020. Hoewel het gaat over het basisonderwijs, zijn de uitkomsten toch ook zeker interessant voor MBO.

In het project ‘Samen werken aan Bèta Burgerschap’ gaven de onderzoekers samen met scholen en bedrijven concreet invulling aan burgerschapsonderwijs. De maatschappij en maatschappelijke vraagstukken worden steeds complexer. Politieke, technologische, economische, sociaal-culturele of ecologische aspecten van een vraagstuk zijn met elkaar verweven. Daarnaast spelen ook globale en lokale dimensies een rol. Er zijn alleen hierdoor al meerdere antwoorden mogelijk op een vraagstuk. Gedurende het project hebben basisschoolleerlingen (wereldwijde) maatschappelijk-technologische vraagstukken geanalyseerd, bediscussieerd en daar oplossingen voor bedacht. Leraren hebben in het project geleerd bèta burgerschap activiteiten te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren.

In de kern gaat het er in Bèta Burgerschap om dat leerlingen door groepsgewijs vraagstukken op te lossen burgerschapscompetenties ontwikkelen. Het gaat hier om drie hoofdcompetenties:
(1.) Collectieve argumentatievaardigheden,
(2.) Attituden ten opzichte van maatschappelijk technologische vraagstukken en,
(3.) Bèta- en techniekkennis.

In het onderzoek ‘Samen werken aan Bèta Burgerschap’, waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan, is gekeken naar de ontwikkeling van deze drie hoofdcompetenties bij leerlingen die deelnamen aan Bèta Burgerschap activiteiten, alsook naar de effecten van de training en video-coaching die de leerkrachten in het project gevolgd hebben.

Het onderzoek laat zien dat Bèta Burgerschap een aanpak is die leerlingen mogelijkheden biedt om te oefenen met groepsgewijs probleem oplossen als burgerschapscompetentie. Door op school met maatschappelijk-technologische vraagstukken aan de slag te gaan, doen leerlingen meer kennis op over deze vraagstukken en worden zij zich meer bewust van wat er in de wereld speelt en van hoe zij zich verhouden tot deze vraagstukken. Om met Bèta Burgerschap aan de slag te gaan en het netwerk denken en de discussie doeltreffend te begeleiden, blijkt het professionaliseringstraject van toegevoegde waarde te zijn.

Onderzoeksrapport

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*