Over de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven

Datum toegevoegd: 07 november 2022
  • Sector MBO
  • Categorie Scholing
  • Aanbieder Universiteit voor Humanistiek

Zelf een school of zorgcoöperatie beginnen? Proberen je buurt mooier te maken zonder af te moeten wachten wat de gemeente doet? Steeds meer burgers nemen graag het heft in handen, maar dat gaat niet zonder spanningen.

Onze samenleving vraagt steeds meer van burgers zelf, zoals eigen verantwoordelijkheid, zelf-organiserend vermogen, of het kunnen omgaan met culturele verschillen. Dat levert allerlei morele dilemma’s en spanningen op, voor de overheid, op scholen, in de buurt. Niet iedereen is even mondig en actief, niet iedereen heeft dezelfde kijk op wat de juiste manier van leven is. In de ene wijk hebben de burgers hun zonnepanelen of speeltuin in een oogwenk voor elkaar, in andere wijken lijken de bewoners zich liever achter de voordeur te verschuilen.

In de eenjarige, voltijdse master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven leer je (organisatorische, beleidsmatige) antwoorden geven op de kansen en bedreigingen in relaties tussen burgers met elkaar, en tussen burgers en publieke organisaties.

Aan de slag met actuele vragen
Samen met docenten en medestudenten ga je aan de slag met actuele vragen over onderwerpen zoals diversiteit, duurzaamheid en bestaanszekerheid. Het begint met een stevige theoretische basis inzake gedrag en vorming van burgers in een democratische samenleving, hun onderlinge interacties en interacties met professionals en publieke organisaties. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor spanningen en morele dilemma’s in deze interacties en de manieren om met deze spanningen en dilemma’s om te gaan.

Praktijkgericht
Daarnaast is er veel aandacht voor de praktijk. Al vanaf aanvang van de studie combineer je theorie met toegepast, kwalitatief onderzoek. Je geeft vorm aan je eigen empirische onderzoek, dat uitmondt in een stage en scriptie. Zo verwerf je een academische houding, en de kennis, inzicht en vaardigheden die je nodig hebt om als professional een actieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van ons samenleven.

Je krijgt college van docenten en onderzoekers die in hun eigen onderzoek en onderwijs veel ervaring hebben met thema’s over burgerschap en educatie, en hiernaar ook gericht onderzoek doen in praktijken van allerlei publieke en maatschappelijke organisaties.

“Rechtvaardigheid, duurzaamheid, diversiteit: discussies over dit soort idealen kunnen hoog oplopen. Wij leiden je op om in deze discussies te stappen en mee te werken aan constructieve oplossingen. Je leert hoe je een discussie kunt terugbrengen tot een helder advies, waar buurtbewoners, leerlingen en beleidsmakers praktisch mee aan de slag kunnen.”
Menno Hurenkamp, docent en opleidingscoördinator

Zie ook:

Wat kun je worden met deze master?

Na deze master kun je aan de slag in de publieke sector of bij maatschappelijke organisaties. Denk aan functies als beleidsmaker, kwaliteitsmedewerker, manager in het onderwijs of de zorg, bij een woningcorporatie, de politie of in een gevangenis. Ook kun je onderzoeker worden of aan de slag gaan als journalist of docent in het hoger onderwijs. Lees meer over de beroepsmogelijkheden.

Eenjarig, voltijds
Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven is een eenjarige, voltijdse master die niet in deeltijd wordt aangeboden. Je kunt rechtstreeks instromen in deze master met een bachelor Humanistiek of een wo-diploma in de sectoren Taal en Cultuur, Gedrag en maatschappij, Economie of Recht. Zie ook de toelatingseisen. Heb je geen geschikt wo-diploma, dan kun je eerst de premaster volgen.

Meer weten?

 

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*