QuickScan burgerschap | Toolbox

Datum toegevoegd: 31 januari 2024
 • Sector PO
 • Categorie Instrumenten

In de toolbox die bij de QuickScan burgerschap hoort, vind je tips, links, informatie en voorbeelden om je op weg te helpen bij het vormgeven van burgerschapsonderwijs op school. In het interactieve document vind je informatie op diverse categorieën die hierbij van belang zijn. Daarnaast vind je een handige gesprekstool om concreet aan de slag te kunnen gaan.

QuickScan

De QuickScan Burgerschap is een hulpmiddel voor de school om een beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot het burgerschapsonderwijs in de eigen school. De uitkomsten maken inzichtelijk hoe het burgerschapsonderwijs op dit moment in de school ervaren wordt. Het is een hulpmiddel om in gesprek te gaan, zodat je gezamenlijk de koers en ontwikkelpunten kunt bepalen.

Aandachtspunten

In de Toolbox vind je een aantal aandachtspunten die je ook terugvindt in de QuickScan. Bij elk aandachtspunt zijn er informatie en tools om met een kernvraag rondom dit punt aan de slag te kunnen.

 1. Visie; Heeft onze school een duidelijke visie op burgerschapsonderwijs?
 2. Leerdoelen; Is het burgerschapsonderwijs samenhangend en doelgericht?
 3. Basiswaarden en competenties; Is er in ons onderwijs herkenbare aandacht voor de basiswaarden en burgerschapscompetenties?
 4. Burgerschapscurriculum; Omvat ons curriculum alle inhouden die nodig zijn om onze leerdoelen op het gebied van burgerschap te bereiken?
 5. Materialen en activiteiten; Gebruikt onze school materialen en activiteiten die passen bij onze visie en onze leerdoelen?
 6. Schoolklimaat; Is onze schoolcultuur in overeenstemming met de basiswaarden en heerst er op onze school een veilig klimaat?
 7. Resultaten en evaluatie; Heeft onze school inzicht in de resultaten van ons burgerschapsonderwijs?
 8. Professionalisering; Heeft onze school een kwaliteitscultuur die ondersteunend is aan ons burgerschapsonderwijs?
 9. Kwaliteitszorg; Zijn op onze school de randvoorwaarden voor goed burgerschapsonderwijs op orde?
 10. Ouders/verzorgers en maatschappelijke omgeving; Betrekt onze school ouders/verzorgers en partners in de maatschappelijke omgeving bij de ontwikkeling van haar burgerschapsonderwijs?

Download de Toolbox

Aan de slag

Wil je aan de slag met de QuickScan Burgerschap? Ga naar

quickscanburgerschap.nl

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*