QuickScan Burgerschap

Datum toegevoegd: 31 januari 2024
  • Sector PO
  • Categorie Instrumenten

De QuickScan Burgerschap is een hulpmiddel voor scholen. Het helpt een beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot het burgerschapsonderwijs in de eigen school. De uitkomsten geven inzicht: hoe wordt het burgerschapsonderwijs op dit moment in de school ervaren. Het is een hulpmiddel om in gesprek te gaan, zodat je gezamenlijk de koers en ontwikkelpunten kunt bepalen.

Wanneer gebruik je de QuickScan Burgerschap?

Het initiatief voor het invullen van de scan kan komen uit verschillende lagen van de school. Van schoolleiding tot coördinatoren of leerkrachten. Je kunt de scan gebruiken om draagvlak te creëren. Maar ook voor het vernieuwen en/of verbeteren van het burgerschapsonderwijs. Door met elkaar de huidige stand van zaken binnen de school te onderzoeken, maak je zichtbaar waar de verbeterpunten (of wensen) zitten. De scan is een hulpmiddel om de beelden die er bestaan rondom burgerschap in de school met elkaar te onderzoeken en bespreken. Zo ontstaat er een gemeenschappelijk beeld van de huidige situatie en kan gezamenlijk de gewenste situatie bepaald worden. Ook  kunnen de ontwikkelpunten worden bepaald voor de komende periode. De scan kan bovendien dienst doen als (zelf)evaluatie instrument. Door de scan jaarlijks uit te voeren is het instrument ook te gebruiken in de kwaliteitscyclus.

Het invullen vraagt even wat tijd, maar je hebt meteen het resultaat in beeld! Heel verhelderend. – gebruiker

Toolbox

De resultaten uit de QuickScan Burgerschap geven aanleiding om:

  • Het gesprek te voeren op school over de implementatie en kwaliteit van burgerschapsvorming
  • Speerpunten met een bijbehorend actieplan te formuleren voor het onderwijsteam.

In de toolbox die bij de QuickScan hoort, vind je tips, links, informatie en voorbeelden per categorie om je op weg te helpen.

Ga naar de QuickScan

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*