Rijksuniversiteit Groningen – Theatereducatie in burgerschapsonderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs

Datum toegevoegd: 11 november 2022
  • Sector MBO
  • Categorie Onderzoek en publicaties
  • Aanbieder Rijksuniversiteit Groningen

Masterstudent Stefanie Scholten studeerde in 2019 af op deze thesis voor de Masteropleiding Ethics of Education. Verschillende theatergroepen verzorgen educatieve voorstellingen op scholen over moeilijk bespreekbare onderwerpen, van geldproblemen tot depressie. Stefanie heeft onderzocht in hoeverre een aantal van deze voorstellingen, op basis van de vijf criteria waaraan deze vorm van Forum Theater moet voldoen, effectief bijdragen aan de burgerschapsvorming van de studenten.

Samenvatting
Het burgerschapsonderwijs op het mbo in Nederland functioneert niet naar behoren en er moet
gezocht worden naar nieuwe methoden om les te geven in burgerschap. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen in hoeverre theatereducatie kan bijdragen aan de burgerschapsvorming op het mbo. In de literatuur is gezocht naar voorwaarden waar theatereducatie aan moet voldoen om optimaal bij te dragen aan burgerschapsvorming. Vervolgens is onderzocht of Forum Theater, een theatertechniek ontwikkeld door Augusto Boal, in theorie voldoet aan de gestelde voorwaarden. Hierna is door middel van observaties bij drie theatervoorstellingen die gebruik maken van (elementen van) Forum Theater onderzocht of Forum Theater ook in de praktijk voldoet aan de voorwaarden.

In het onderzoek zijn vijf kenmerken gevonden waaraan theatereducatie moet voldoen om optimaal bij te dragen aan burgerschapsvorming: leerlingen zijn actieve participanten in de les; er moet een evaluatie en discussie plaatsvinden; er moeten morele tegenstellingen of dilemma’s in het stuk verwerkt zitten; de leraar en leerling moeten gelijk zijn. Forum Theater voldoet in theorie aan de vijf voorwaarden. In praktijk bleek Forum Theater echter maar aan een deel van de voorwaarden te voldoen. Op basis hiervan wordt aanbevolen meer onderzoek te doen naar de mogelijkheden van Forum Theater in het burgerschapsonderwijs en de samenwerking tussen mbo-scholen en theatergroepen te bevorderen om theatereducatie te stimuleren.

Lees meer >

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*