“Soms kun je net de persoon zijn die het verschil maakt”

Datum toegevoegd: 11 november 2022
  • Sector MBO
  • Categorie Praktijkvoorbeelden
  • Aanbieder ROC TOP

Nathalie Petrocchi werkt al jaren in het mbo. Eerst bij ROC Top, nu bij Fawaka Wereldburgerschap. Bij ROC TOP vervulde ze verschillende functies. Naast docent burgerschap was ze daar ook lid van het kernteam Diversiteit & Inclusie en coördinator van het project ‘Koloniale sporen in mijn buurt’. Daarover vertelt ze hieronder.

Dit project is een mooi voorbeeld van verbinding van onderwijs met de praktijk. Het is één van de drie innovatieve onderwijsprojecten die ROC Top heeft toegekend gekregen vanuit de subsidieregeling van de gemeente Amsterdam als onderdeel van de MBO – Agenda. Bij deze projecten staat empowerment van de student centraal. “Dat zijn best grote woorden” verduidelijkt Nathalie. “Maar de bedoeling is eenvoudig, we willen dat de studenten in staat zijn om zelf beslissingen te nemen en daarnaar te handelen. Het vergroot hun zelfvertrouwen wat weer leidt tot een meer positief zelfbeeld”.

Studenten worden gekoppeld aan ouderen met als doel begrip voor de ander te creëren en vooroordelen te doorbreken. Het project staat voor ontwikkeling als mens én als professional. Door te leren over hun roots komen studenten meer te weten over hun eigen plek in de maatschappij. Dit project prikkelt studenten tot nadenken. Ze worden zich bewust van hun eigen kunnen en leren begrip opbrengen voor een ander. Het zijn de vaardigheden die hen als mens zullen sterken.

Inmiddels zijn er 10 sessies uitgevoerd. Het vraagt het nodige van docenten en studenten. “Mijn collega’s volgen vooraf een training om het project te kunnen begeleiden. Daarbij hoort een onderdeel geschiedenis en coachingsvaardigheden. Dat gebeurt via het train-de-trainer principe. Er zijn zes collega’s die het project kunnen uitvoeren, sommigen hebben twee groepen begeleid.
De studenten krijgen les in interviewtechnieken voordat ze met de ouderen in gesprek gaan. Vervolgens begeleiden de docenten hen in dit proces. De afsluiting van het project is dat studenten de verhalen vertellen vanuit de ik-vorm; zij zijn als het ware erfgoeddragers geworden”.

Het project wordt uitgevoerd bij opleidingen van niveau 1 en 2. Het gaat om een verschillende studentenpopulatie: in leeftijd, culturele en religieuze achtergrond en seksuele voorkeur. Door de coronamaatregelen is het helaas een tijd stopgezet maar inmiddels wordt het project weer opgestart. De belangrijkste uitdaging van Nathalie is om het een vaste plek in het curriculum te geven. Met haar manager heeft ze korte lijnen en zij staat positief tegenover deze ontwikkeling. Zonder extra tijd en ruimte is het lastig om het project structureel een plek te geven.

Nathalie is ook betrokken bij de BPV. “Er loopt een proef met videosollicitaties. Het is nog niet vastgesteld dat het ook daadwerkelijk effect heeft maar van een aantal studenten heb ik gehoord dat ze gebeld zijn door stagebedrijven naar aanleiding van hun video. Dat is in ieder geval een begin”.

Nathalie is trots op de samenwerking met Rahma el Mouden (Zakenvrouw van 1999). “Zij heeft affiniteit met onze studenten, ze begrijpt dat je hen kansen moet bieden. We hadden 16 studenten die gaan stageplek konden vinden met als gevolg dat ze zouden moeten stoppen met hun opleiding. Rahma heeft hen allemaal een stageplek geboden. Die past ook goed bij hun opleiding Dienstverlening met uitstroom naar Helpende Zorg & Welzijn”.

Het werken met studenten inspireert Nathalie. “Soms kun je net de persoon zijn die het verschil maakt met persoonlijke aandacht of door een veilige basis te bieden. Voor deze jongeren zet ik me in. Zij hebben kansen nodig en daaraan wil ik graag een bijdrage leveren. In mijn optiek kun je als docent niet neutraal zijn, discriminatie tolereer ik niet”.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*