Sturing op basisvaardigheden

Datum toegevoegd: 13 juni 2023
  • Sector PO
  • Categorie Onderzoek en publicaties

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar hoe besturen, scholen en opleidingen de beheersing van de basisvaardigheden (Nederlandse taal, rekenen en burgerschap) bevorderen bij hun leerlingen/studenten in het po, (v)go, vo en mbo. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de ambities en doelen van deze partijen en of zij verantwoording afleggen over de behaalde resultaten van hun leerlingen/studenten.

Aanbevelingen

Aan bestuurders, schoolleiders, directeuren, opleidingsmanagers, leraren en docenten is gevraagd welke maatregelen de beheersing van de basisvaardigheden kunnen bevorderen. Bij alle onderzochte sectoren kwamen vergelijkbare maatregelen naar voren. Op basis van deze bevindingen zijn de volgende aanbevelingen opgesteld:

  • Zorg voor een gemeenschappelijke visie op de basisvaardigheden en voor duidelijke kaders en richtlijnen;
  • Zorg voor focus op de basisvaardigheden;
  • Stel doelen en bepaal het effect van (verbeter)acties;
  • Zorg voor kennisdeling, scholing en ondersteuning;
  • Integreer de basisvaardigheden in andere vakken.

Resultaten van het onderzoek

Het is voor besturen, scholen en opleidingen in de sectoren po, (v)go, vo en mbo van belang om meer aandacht te besteden aan basisvaardigheden. Zij werken momenteel dan ook aan het verbeteren hiervan. Er zijn echter grote verschillen zichtbaar binnen en tussen sectoren. Het is daarom belangrijk dat er verbeteringen in de sturing worden doorgevoerd, ongeacht de sector.

Specifiek voor burgerschapsonderwijs kwam naar voren dat scholen in het primair onderwijs, voortgezet gespecialiseerd onderwijs en voortgezet onderwijs al veel doen op het gebied van burgerschap. Ze hebben echter moeite om te bepalen of hun inspanningen voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen. Hoewel veel scholen nu activiteiten ontplooien om aan deze eisen te voldoen, krijgt dit minder prioriteit dan bijvoorbeeld taal en rekenen. Po- en voortgezet gespecialiseerd onderwijs-scholen ervaren minder steun vanuit het bestuur om ambitieuze doelen te stellen voor burgerschap dan voor taal en rekenen. Vo-scholen daarentegen ervaren juist meer aanmoediging gericht op burgerschap. Scholen hebben over het algemeen weinig zicht op de vorderingen van leerlingen op het gebied van burgerschap en vinden het lastig om dit te meten. Om deze reden willen ze meer duidelijkheid krijgen over hoe ze dit kunnen aanpakken. Het mbo besteed daarentegen meer aandacht aan burgerschap.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*