Training inclusief onderwijs

Datum toegevoegd: 11 november 2022
  • Sector MBO
  • Type Cursus
  • Categorie Professionalisering
  • Aanbieder Fawaka Ondernemersschool

In de 7-delige leergang ‘Inclusief onderwijs: expliciete scholing rondom racisme, wit privilege en discriminatie’ aangeboden door de Fawaka Ondernemersschool gaan deelnemers aan de hand van verdieping in wetenschappelijke literatuur en andere bronnen, in op hoe jij racisme, discriminatie en wit privilege kan herkennen in je eigen onderwijspraktijk en daar proactief op kan handelen.

Tijdens de 7 bijeenkomsten staat de vraag centraal wat racisme, wit privilege en discriminatie binnen de onderwijspraktijk betekenen. De verdieping gebeurt door gronding literatuur te bestuderen over racisme, wit privilege en discriminatie en met elkaar in gesprek te gaan hierover vanuit een gedeeld theoretisch kader. De leergang bestaat uit zeven bijeenkomsten. In de eerste drie bijeenkomsten gaan we specifiek in op het begrip racisme, met speciale aandacht naar verschillende theoretische benaderingen. In de vierde tot en met de zesde bijeenkomst staan we stil bij de rol van wit privilege in de maatschappij. Tenslotte sluiten we de leergang af met een vrije opdracht over racisme, wit privilege en discriminatie waarin deelnemers op een gepaste manier hun onlangs verworven inzichten omzetten naar een passend eindproduct.

Deelnemers ontvangen na afronding van de leergang een certificaat voor deelname.

Deelnemers hebben voorafgaand aan elke bijeenkomst circa 3 uur nodig aan voorbereidingstijd/zelfstudie. Deelnemers ontvangen een studiehandleiding waarin staat beschreven welke voorbereiding verwacht wordt. Dit gaat met name om het kijken van films, lezen van stukken, beantwoorden van de vragen ter voorbereiding op de bijeenkomst.

Stuur voor meer informatie en/of vragen een mail naar: inclusiefonderwijs@fawakaondernemersschool.nl

Kijk op de website van Fawaka Ondernemersschool >