Wetenschappelijk artikel: Multiculturele competenties en waardengeladen spanningen – zelfpercepties van docenten in het mbo

Datum toegevoegd: 07 november 2022
  • Sector MBO
  • Categorie Onderzoek en publicaties
  • Aanbieder Pedagogische Studiën

In de afgelopen decennia is het aantal studenten met verschillende culturele achtergronden op scholen in Nederland, in het bijzonder in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), enorm toegenomen. Van docenten wordt verwacht dat zij beschikken over competenties om met dergelijke culturele verschillen om te gaan, maar docenten geven aan niet goed voorbereid te zijn en ervaren spanningen.

In een onderzoek zijn gegevens verzameld via een vragenlijst die werd afgenomen bij 898 docenten uit 20 verschillende mbo-scholen. De docenten ervoeren verschillende soorten waardengeladen spanningen van relatief beperkt tot vrij frequent. Wat hun competenties betreft, schreven de docenten zichzelf een positieve houding toe tegenover hun multiculturele klas, vonden ze dat ze over een zekere mate van multiculturele vaardigheden beschikten en vonden ze hun kennis van hun multiculturele klas van gemiddeld niveau. De zelfperceptie van multiculturele kennis, attitudes en vaardigheden van de docenten hing op verschillende manieren samen met de verschillende ervaren spanningen. Terwijl de mate van zelf ingeschatte vaardigheden een positieve relatie vertoonde met bijna alle ervaren spanningen, vertoonden attitude en kennis een negatieve relatie. Docenten in de lagere niveaus van het mbo, jongere docenten en docenten in scholen met een grotere populatie docenten met een migrantenachtergrond ervoeren meer spanningen. Dit gold ook voor docenten die meer training hadden gehad en docenten met grotere behoefte aan training.

Implicaties en suggesties voor toekomstig onderzoek worden verder besproken in het artikel, geschreven door Kennedy Tielman.

Onderzoeksrapport (Engels)

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*