Studentenwelzijn

Geestkracht-scholen doorbreken taboe op psychische klachten.

Met het project ‘Aan de slag als GeestKracht-school!’ wordt er door ECIO gewerkt aan het doorbreken van het taboe en stigma rondom psychische problematiek in het mbo. Preventie van psychische problemen onder mbo-studenten staat hierbij centraal: het onderwijs als sleutel voor verandering. Dat gebeurt door niet over, maar mét jongeren te praten over een concrete aanpak. Hier lees je meer over dit project en over de resultaten tot nu toe. ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo rondom relevante thema’s bij het vormgeven van inclusief onderwijs en studentenwelzijn

Schenk aandacht aan suïcide (preventie)

Zelfmoordpreventie in het onderwijs zit nog steeds in de taboesfeer. Toch worden veel docenten een keer geconfronteerd met studenten die denken aan zelfmoord. Soms ook met iemand die een poging doet of komt te overlijden door zelfmoord. Wat kan je als school doen om te ondersteunen en de weg naar hulp te wijzen? Welke rol heb je? Hoe signaleer je problemen? En waar stopt jouw verantwoordelijkheid?

Op de pagina van 113 zelfmoordpreventie vind je materiaal, voorbeelden en verwijzingen naar producten die docenten en scholen kunnen helpen met suïcidepreventie. Ook de online bijeenkomst over de Landelijke Agenda Suïcidepreventie van 8 februari jl. is de moeite waard om te kijken als je meer over dit onderwerp te weten wilt kom

Waar kan je als student terecht voor hulp?

Het NJi heeft een overzicht gemaakt van hulporganisaties waar studenten terecht kunnen. Bijvoorbeeld als ze hun verhaal kwijt willen, problemen hebben met hun (mentale) gezondheid of ontevreden zijn. Het overzicht vind je hier.
Is er hulp nodig maar niet helemaal duidelijk voor wat? Dan kunnen studenten terecht bij Jongeren Hulp Online. Op deze uitgebreide site staat een keuzehulp, er staan duidelijke video’s en je kan hulp vinden per thema. Of ga zelf het gesprek in de klas aan naar aanleiding van onderstaande video van Jongeren Hulp Online. Herkennen studenten zich terug in wat ze horen in deze video? Hoe ervaren zij deze tijd?

 

Alles Oké? Supportlijn

Er is een supportlijn die jongeren tussen 18 en 25 jaar een luisterend oor biedt. De Supportlijn ziet zich graag als een verlengstuk van bestaande initiatieven op het gebied van studentenwelzijn. Omdat het contact met hen anoniem is, voelt de drempel om contact op te nemen vaak wat lager.

Laat jouw studenten weten dat deze Supportlijn er is!

Je kunt bijvoorbeeld posters bestellen om in school op te hangen of de informatie delen via Social Media. Tips hiervoor vind je in een mini-toolkit. Meer informatie vind je in deze brochure.

Een online besloten platform (voor desktop en mobiel)

De Transformers Community is het eerste Nederlandse online besloten platform waar jongeren met mentale klachten tussen de 16 en 27 jaar met elkaar in contact kunnen komen. Binnen het platform kunnen zij de verhalen van anderen lezen, hun eigen ervaringen delen en middels online toolkits leren hoe zij voor hen mentale gezondheid kunnen zorgen. De Transformers Community doorbreekt zo het taboe rondom mentale gezondheid, creëert steun tussen jongeren onderling en vergroot hun handelingsopties om met mentale klachten om te gaan. Jongeren kunnen zich gratis en anoniem aanmelden via www.transformers.community

Zembla De tijd van je leven

Het zou de leukste tijd van je leven moeten zijn: studeren, experimenteren, op kamers. Nieuwe vrienden maken, het leven ontdekken. Oudere generaties kijken er weleens met weemoed op terug. Maar uit onderzoek blijkt dat wereldwijd 1 op de 7 jongeren kampt met ernstige mentale problemen. De coronapandemie heeft die problemen vergroot en nog zichtbaarder gemaakt. In deze aflevering van ZEMBLA wordt onderzocht wat er met de huidige generatie jongeren aan de hand is.

Lesmateriaal van HUMAN over mentale gezondheid

Omroep HUMAN heeft op hun onderwijspagina lesmateriaal en video’s verzameld om met studenten in gesprek te gaan over burn-out, depressie en familieleden met mentale problemen. Het lesmateriaal is onderverdeeld in materiaal voor primair onderwijs, het voortgezet onderwijs én het mbo. Bekijk het lesmateriaal hier.

Studentenwelzijn – Vitaal mbo

We ervaren het dagelijks in onze scholen en zien dat ook onderbouwd met conclusies uit onderzoeken van onder andere kennisinstituten en data uit TestJeLeefstijl.nl: het welzijn van onze studenten is verder onder druk komen te staan. Dat steeds meer mbo-studenten mentale problemen ervaren als somberheid, eenzaamheid en serieuze gedachten hebben over een einde maken aan hun leven, heeft verschillende oorzaken:

Grotere aantallen studenten hebben tijdens de coronaperiode meer en grotere issues ervaren.
Meer studenten kampen met financiële problemen, ervaren prestatiedruk en/of hebben zorgen over de toekomst. Meer informatie vind je hier.

Vier interessante onderzoeken

Opgroeien in een kansrijke omgeving

Met ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)’ werken gemeenten op een datagestuurde, community-based en evidence-based wijze aan het verbeteren van het welbevinden van jongeren en aan het voorkomen van het gebruik van alcohol, drugs en tabak door jongeren. De aanpak is gebaseerd op de uitgangspunten van het IJslandse preventiemodel. Sinds de introductie van dit model, twintig jaar geleden, is het middelengebruik onder de IJslandse jeugd sterk gedaald en behoren zij nu tot de minst gebruikende jongeren in Europa. Ondersteund door het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) hebben 6 gemeenten meegewerkt aan een pilotproject. Meer informatie over het preventiemodel, de lessen die er geleerd zijn uit de pilot en het vervolg van het traject, vind je hier.

 

Corona en het effect op jongeren op latere leeftijd

Eveline Crone is hoogleraar ontwikkelingspsychologie en puberbreinexpert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en deed onderzoek naar het effect van de coronapandemie op jongeren. Daaruit komt naar voren dat de crisis een behoorlijke weerslag op ze heeft. Vooral de tweede golf en bijhorende maatregelen vallen de jongeren zwaar. Meer over dit onderzoek lees je hier.

Aandachtige betrokkenheid als pedagogische grondhouding

Dat is de titel van het promotieonderzoek van Lisette Bastiaansen. In en via het aandachtig betrokken handelen van docenten krijgt een student de kans om te oefenen met het op een volwassen manier omgaan met de eigen vrijheid. Dat maakt het onderzoek relevant voor vraagstukken rondom burgerschapsvorming en diversiteit. Meer informatie over het promotieonderzoek vind je hier.
Er is ook een podcast gemaakt over het onderzoek. Die kan je hier beluisteren.

 

Literatuurstudie over de impact van de coronapandemie bij jongeren

Wil je meer weten over wat er in de wetenschappelijke literatuur al bekend is over de gevolgen van de coronapandemie voor de fysieke en mentale gezondheid van de jeugd (0 tot 25 jaar)? Kijk dan eens op de site van het RIVM. Zij hebben onlangs een systematische literatuurstudie gedaan naar de gevolgen van de pandemie voor de gezondheid en het welzijn van de jeugd. Meer informatie vind je hier.

TestJeLeefstijl: de gratis leefstijltest die nuttig is voor studenten én scholen!

De gratis tool TestJeLeefstijl helpt studenten bij hun keuzes voor een gezondere leefstijl. Zowel fysiek als mentaal. Bovendien helpt het scholen bij het maken van beleidskeuzes met betrekking tot het welzijn van hun studenten en de Gezonde School aanpak. Meer informatie? Lees meer op de website van Testjeleefstijl.

Testjeleefstijl

 

 

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*