TerInfo: Terrorisme bespreekbaar maken in de klas

TerInfo is een project van de Universiteit Utrecht, om scholen te helpen bij het bespreken van terrorisme, politiek geweld en heftige gebeurtenissen in de samenleving. Het aangeboden lesmateriaal en de gastlessen hebben een historiserende insteek en zijn gericht op het overdragen van kennis en het bieden van context, wat helpt om hedendaagse momenten van schok en urgentie in perspectief te plaatsen. Hiermee draagt TerInfo bij aan de weerbaarheid van studenten. Het materiaal van TerInfo is gratis beschikbaar voor alle docenten in het po, vo en mbo.

Wat biedt TerInfo?

  • Lesbrieven bij actuele, disruptieve momenten
  • Kant-en-klare lessen op verschillende niveaus
  • Onafhankelijke kennisbank over terrorisme, politiek geweld en complottheorieën
  • Pedagogische handvatten bij het bespreken van gevoelige thema’s
  • Wetenschappelijke inzichten in wat jongeren weten over terrorisme, vinden van terrorisme en voelen bij terrorisme
  • Wetenschappelijk onderzoek naar de impact van lessen over disruptieve momenten en de behoeftes van docenten

Naar lesmateriaal TerInfo

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*