Verkiezingen Europees Parlement 2024

De Europese parlementsverkiezingen vinden om de vijf jaar plaats, in elk van de 27 EU-lidstaten. In 2024 vinden er voor de tiende keer directe verkiezingen plaats in de periode tussen 6 en 9 juni 2024; Nederland gaat op 6 juni naar de stembus. In alle 27 lidstaten worden dan 720 Europarlementariërs gekozen. Nederland heeft vanaf 2024 31 parlementsleden.

Scroll naar beneden voor alle informatie die je kan gebruiken voor je burgerschapslessen over dit thema.

Info vanuit de EU

Lesmateriaal, Toolkit

Breng Europa dichter bij je studenten! Op de pagina van Youth Hub vind je lesmateriaal, thematische modules, pedagogische toolkits en audiovisueel materiaal waarmee je relevante onderwerpen kunt aansnijden, debatten op gang kunt brengen en op speelse wijze met je studenten aan de slag kunt gaan.

Naar de website van Youth Hub

Direct naar de toolkit

Website; Waarom stemmen? Hoe werken de verkiezingen?

Op de website van de Europese Unie vind je duidelijke informatie over waarom stemmen voor de EU zin heeft en hoe de verkiezingen precies werken.

Naar de website Europees Parlement

Makkelijke taal

Handig! De EU heeft een special website ontwikkeld met uitleg over de Europese Verkiezingen in makkelijk te lezen taal.

EU verkiezingen in makkelijke taal

Uitleg

De website van de EU biedt daarnaast duidelijke uitleg en explanervideo’s over de Europese Verkiezingen en de werking van het Europese Parlement. De Europese Parlement-leden beslissen namelijk niet alleen over nieuwe wetgeving. Ze stemmen ook over nieuwe handelsakkoorden, houden toezicht op de andere EU-instellingen, controleren of belastinggeld goed wordt besteed en spitten bepaalde problemen grondiger uit.

Naar de website

 

 

 

Info vanuit Neth-ER

De vereniging Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek en innovatie en onderwijs. Daarnaast faciliteert Neth-ER op uiteenlopende wijze de Europese beleidsbeïnvloeding door de leden en instellingen die deel uitmaken van de achterban van de leden van Neth-ER. De vereniging heeft een kantoor met een kleine ondersteunende staf in het hart van de Europese wijk in Brussel. De Nederlandse partijen willen meer aandacht voor Europees kennisbeleid. Maar ze plaatsen ook kritische kanttekeningen bij de internationalisering in het hoger onderwijs. Dat bleek uit de programma’s die zij opstelden voor de Tweede Kamerverkiezingen die plaatsvonden op 22 november 2023. Neth-ER maakte een analyse van de meest opvallende punten over kennis in Europa.

Naar de website van Neth-ER

Activiteiten en info vanuit ProDemos

ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat studenten zelf kunnen doen om invloed uit te oefenen – ook in de Europese Unie. Dat doen ze door middel van kennisdeling en leuke activiteiten. Hieronder wat interessante links:

Werkvormen over de Europese Verkiezingen

STEM

STEM is een website met spellen, filmpjes en quizzen die in het teken staan van de Europese Parlementsverkiezing. De website is gemaakt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en studenten in het mbo en biedt een divers aanbod aan individuele en klassikale werkvormen.

Naar de website

Test de kennis van je studenten met deze quiz!

Naar de quiz (ProDemos)

Uitleg over de Europese Verkiezingen:

Hoe verlopen de Europese verkiezingen? (ProDemos)

Verkiezingsinformatie

Krachtenvelden:

Wat is het?

  • ‘Krachtenveld’ is een schematische weergave van ons politieke stelsel. Er is een algemene versie, en er zijn versies per bestuurlijk niveau.
  • ‘Machtenveld’ toont de machtenscheiding die we in Nederland hebben.

Met hokjes, kleuren en pijlen is aangegeven hoe de verschillende instituties zich tot elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden. Deze werkvorm helpt de samenhang tussen verschillende bestuursniveaus en instituties te begrijpen.

Waar vind ik werkbladen voor mijn les?

Werkbladen staan in de database met lesmateriaal van ProDemos. Zoek op ‘Krachtenveld’ of ‘Machtenveld’.
8 digitale krachtenvelden staan op tools.prodemos.nl/krachtenveld

Het Verkiezingsfestival:

ProDemos en NJR organiseren in de periode 28 maart tot 27 april 2024 verkiezingsfestivals. Het doel van de verkiezingsfestivals is mbo-studenten te informeren over de verkiezingen voor het Europees Parlement en hen te motiveren om te gaan stemmen. Het programma bestaat uit inhoudelijke en feestelijke activiteiten. Het festival vindt plaats in de school en duurt een hele dag.
Het maximaal aantal deelnemers is inmiddels bereikt maar je kunt je aanmelden voor de reservelijst.

Voorwaarden en aanmelden voor reservelijst

Schema politiek stelsel:

Het Krachtenveld is een schematische weergave van het Nederlandse politieke stelsel. Met hokjes, kleuren en pijlen is aangegeven hoe de verschillende instituties zich tot elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden. In deze werkvorm vullen je studenten de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld.

Naar het schema

Werkvormen over AI in de EU:

AI speelt een steeds belangrijkere rol in de levens van mbo-studenten. Het gebruik heeft voordelen, maar kan ook nadelige of misschien zelfs gevaarlijke gevolgen hebben. Met deze  werkvormen gaan studenten (meer) nadenken over hoe AI veilig kan worden toegepast.

In de eerste werkvorm kruipen studenten in de rol van Eurocommissaris en bedenken ze zelf regels voor AI: welke AI-toepassingen moeten worden toegestaan en welke niet? De klas leert zo ook dat de EU een grote rol speelt in de regulering van AI én hoe besluitvorming in de Europese Unie werkt.

In de tweede werkvorm gaan studenten met elkaar in debat over AI en hoe de Europese Unie daar invloed op kan uitoefenen – en of dat wel wenselijk is.

Werkvorm 1: Als jij het voor het zeggen had…
Werkvorm 2: Debat

Gastlessen

Zowel ProDemos als het Ministerie van Buitenlandse Zaken bieden gastlessen aan over de Europese Verkiezingen.

Vanuit ProDemos

In een interactieve les leert de klas hoe de Europese Unie werkt én gaan studenten met elkaar in gesprek over de vraag wat zij vinden dat beter of anders moet. Er zijn twee versies van deze gastles, afhankelijk van het niveau van de klas.

Gastles Verkiezingen Europees Parlement – ProDemos

Vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken – EU Back to School

In deze gratis gastlessen vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken staat uitwisseling van ervaringen, meningen en ideeën over Europese onderwerpen centraal. In tegenstelling tot een standaardles over de instanties van de Europese Unie, is EU Back to School bedoeld om studenten bewust te maken van de Europese Unie door in te gaan op actuele thema’s. Ze worden uitgenodigd actief deel te nemen en met elkaar én de gastdocent in debat te gaan.

Meer informatie en aanmelden

Jongerenstemhulp

Help jouw 18+ studenten hun stem te bepalen voor het Europees Parlement met Young Voice. Ze swipen langs 20 tot 30 stellingen over voor hen belangrijke onderwerpen. Iedere stelling wordt toegelicht met een filmpje, inclusief voor- en tegenargument.

Naar de stemhulp

 

Divers

Wie doet het met wie?

Stemmen voor Europa gaat hetzelfde als bij andere verkiezingen. Je brengt in het land waar je vandaan komt je stem uit. In Nederland stem je dus op een Nederlandse politieke partij. De meeste partijen doen mee aan de Europese verkiezingen, behalve DENK.

Kies een partij en lees de weetjes

Ontmoet Europarlementariërs en leer over de Europese Verkiezingen

Hebben jouw studenten altijd al willen weten hoe het werkt daar in Brussel? Dan is dit dé kans om vragen beantwoord te krijgen! Erasmus+ organiseert namelijk speciaal voor mbo-, hbo- en wo-studenten een evenement over de verkiezingen waar een aantal Europarlementariërs het hemd van het lijf wordt gevraagd. Het evenement vindt plaats op 22 mei van 15:30-18:00 bij de Hogeschool Leiden.

Meer informatie en aanmelden

De Onderwijskrant Actueel

De eerste Onderwijskrant Actueel van 2024 gaat over het verkiezingsjaar 2024. Verlopen al die verkiezingen wel vrij en eerlijk? En wat voor invloed heeft de keuze voor een bepaald kiessysteem op de uitslag? Gebruik het materiaal van ProDemos, inclusief een interactieve tool over kiessystemen, om deze onderwerpen te bespreken met je studenten.

Download de verschillende werkvormen:

Verkiezingen! Zijn ze vrij en eerlijk?

Verschillende kiessystemen

Praat mee over Europa met Buitenlandse Zaken

Met de campagne Over Europa  wil het ministerie van Buitenlandse Zaken burgers meer informatie geven over de EU. Hoe die werkt en in elkaar zit. En wat Nederland in de EU doet. Hierover gaat het ministerie in gesprek met burgers. Er zijn ook gesprekken speciaal voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar. Daarbij wordt ingegaan op Europese onderwerpen vinden zij belangrijk vinden: wat doet het kabinet met die onderwerpen in de EU en wat vinden jongeren daarvan? Wat gaat er goed en wat kan beter?

De gesprekken worden gehouden in alle twaalf provincies van Nederland. En online. Na de gesprekken worden alle onderwerpen en ideeën verzameld. Een verslag hiervan komt op deze website. Dit verslag wordt ook gedeeld met het parlement en de Nederlandse regering.

Meer informatie en aanmelden

Stem op een Vrouw

Stem op een Vrouw zet zich in om de politieke representatie en emancipatie van vrouwen te verbeteren, door meer vrouwen verkozen en politiek actief te krijgen en houden. De stichting streeft ernaar dat alle meisjes en vrouwen in Nederland zichzelf gerepresenteerd zien in de politiek. Dat is op dit moment nog geen realiteit: alle vrouwen zijn politiek ondergerepresenteerd. De onderrepresentatie geldt het sterkst voor jonge vrouwen, vrouwen van kleur, vrouwen met een vluchtelingenachtergrond, met mbo, hbo of een middelbare school diploma, lhbti+ vrouwen en vrouwen met een fysieke of mentale beperking.

Stem op een Vrouw heeft hierover politieke educatie ontwikkeld voor scholen. Ook kan je gastlessen afnemen. Vanuit de stichting bieden zij de lespakketten gratis aan.

Meer informatie

De Grote Europashow van de Kiesmannen

De Kiesmannen is een creatief bureau voor maatschappelijke innovatie. Ze maken campagnes, lesprogramma’s en theatershows rondom maatschappelijke thema’s. Rond de verkiezingen lanceren ze grote producties om jongeren naar de stembus te trekken. Met ‘De Grote Europashow’ proberen ze zoveel mogelijk jonge mensen volledig klaar te stomen voor het stemhokje. In een uur vol humor, politieke analyses en interactie. Niet alleen in grote concertzalen als Paradiso, maar óók op scholen!

Meer informatie

Alles = Politiek: site van de NJR

De NJR is hét jongerennetwerk van Nederland. Ze zijn de springplank van de nieuwe generatie. Ze laten jongeren ontdekken wat hun sterke punten zijn en hoe zij die het beste in kunnen zetten voor zichzelf en de wereld om hen heen. Dat doen ze met verschillende projecten en schoolprogramma’s op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, mentale gezondheid, iets goeds doen voor een ander, gastlessen over onder andere duurzaamheid, biodiversiteit en Europa, de stem van jongeren laten horen en inclusiviteit. Nu hebben ze een hele mooie site gemaakt over de Europese verkiezingen met lees-, kijk-, luister- en doe-tips.

Naar de site

 

Publicaties

De populairste publicaties – voor 18 tot 118-jarigen

Vind informatie over de Europese Unie met onder andere:

  1. Een korte gids over de euro, Schengengebied en de Europese Green Deal
  2. De geschiedenis over de pioniers van de EU, inclusief tijdlijn
  3. Het abc van het recht van de Europese Unie
  4. Slides die de verschillende aspecten van de EU belichten

Populairste publicaties

Drie redenen om te gaan stemmen tijdens de Europese verkiezingen

Het nieuwe Parlement zal een beslissende rol hebben in de vraag welke richting Europa de komende jaren zal inslaan, ook op het gebied van onderwijs en onderzoek. Lees daarom dé drie redenen om naar de stembus te gaan en te zorgen dat een nieuw Parlement een sterke en ambitieuze rol zal spelen voor onderwijs en onderzoek.

Drie redenen om te gaan stemmen

Infographics

De Rijksoverheid heeft verschillende handige infographics ontwikkeld over de Europese Verkiezingen. Handig om in de klas te bespreken!

Deze infographic bevat algemene informatie over de Europees Parlementsverkiezing op 6 juni 2024, zoals de datum, wat de kiezer nodig heeft om te stemmen en waar de kiezer meer informatie kan vinden over de stemlokalen in de gemeente.

In deze infographic wordt stap voor stap uitgelegd hoe stemmen werkt en wat een kiezer nodig heeft om te stemmen.

De infographics zijn op verschillende manieren te downloaden van de site.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*