Leergang ‘Kwaliteitszorg’

13 september 2024
  • Duur 09:00 - 12:00
  • Locatie Online
  • Organisator Expertisepunt Burgerschap

Kwaliteitsmedewerkers zijn sleutelfiguren in het basisonderwijs als het gaat om scholen ondersteunen in het doelgericht en planmatig vormgeven van onderwijs. Zij kunnen hun scholen ondersteunen bij het borgen van burgerschap in de bredere onderwijskwaliteit en het in kaart brengen van resultaten en bouwen van een aanpak. In deze leergang gaan we uit van drie doelen:

  1. Hoe kan de kwaliteitsmedewerker alle scholen (in verschillende niveaus van kwaliteitsontwikkeling) begeleiden in een volgende stap in hun ontwikkeling van hun burgerschapsopdracht?
  2. Hoe krijgt de kwaliteitsmedewerker zicht op het burgerschapsonderwijs van een school?
  3. Welke interventies initieert de kwaliteitsmedewerker op bestuursniveau om het proces van ontwikkeling en effecten van het burgerschapsonderwijs te versterken?

Na afloop van de leergang:

  • Heeft de bovenschoolse kwaliteitsmedewerker onderbouwde kennis hebben opgedaan over wat burgerschap is, hoe wet- en regelgeving verandert en wat dit betekent voor uw rol als kwaliteitsmedewerker
  • Heeft de bovenschoolse kwaliteitsmedewerker zicht op de procesgang van implementatie op schoolniveau
  • Is de kwaliteitsmedewerker in staat om de kwaliteitszorg gerelateerd aan Burgerschap in te richten zijn voor bestuur

Opzet en inhoud van de leergang

In vijf bijeenkomsten van drie uur delen we kennis en ervaringen, wisselen we uit en inspireren we elkaar. Na elke bijeenkomst krijg je een opdracht mee. Ook ga je aan de slag om op verschillende manieren het burgerschapsonderwijs binnen jullie scholen te boosten of te faciliteren. Ten slotte delen we op de laatste bijeenkomt we met elkaar de belangrijkste inzichten.

De opzet is als volgt:

Bijeenkomst 1: ik: rollen- waarden- eigen visie  en kennis van de wet

Bijeenkomst 2 en 3: Hoe ziet het burgerschapsonderwijs er op schoolniveau uit? Hoe implementeer je dit onderwijs op schoolniveau? Ook maatschappelijke issues en diversiteit komen aan bod.

Bijeenkomst 4: Bestuur en de wettelijke opdracht in relatie tot jouw taak

Bijeenkomst 5: Opbrengsten, monitoring en inspectiekader

Praktische informatie

Groep I

Je kunt je niet meer inschrijven voor groep 1.

Groep II

Tijd 9:00 – 12:00 uur
Locatie Online
Data 13 september
18 oktober
15 november
13 december
24 januari 2025

Schrijf je hier in voor groep 2.

Er wordt twee keer een intervisiemoment gehouden als onderdeel van de leergang. Data worden tijdens de eerste bijeenkomst gepland. Na enkele maanden kunnen we een terugkomdag plannen als daar behoefte aan is bij de deelnemers.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*