Leergang ‘Leiderschap en burgerschap’

02 september 2024
 • Duur 13:00 - 16:00
 • Locatie Online
 • Organisator Expertisepunt Burgerschap

Nog maar twee plekken! Schrijf je onderaan de pagina in

Deze leergang heeft als doel school- en/of teamleiders te ondersteunen bij het creëren van een schoolcultuur waarin leerlingen worden opgeleid tot actieve burgers die bijdragen aan een democratische samenleving. De leergang is opgebouwd langs twee thema’s:

Thema 1: Leidinggeven aan burgerschap; vormgeven van een democratische oefenplaats voor onze leerlingen

 • Inleiding in burgerschapsonderwijs en de rol van de schoolleider.
 • Het ontwikkelen van een visie op democratisch burgerschapsonderwijs.

Thema 2: Sturen op het vormgeven van burgerschap

 • Leidinggeven aan de onderwijsontwikkeling van het burgerschapsonderwijs.
 • Het betrekken van medewerkers en leerlingen bij de ontwikkeling van de schoolcultuur.
 • Het monitoren en evalueren en de leerlijn burgerschapsonderwijs.

Na afloop van de leergang is:

1. Onderbouwde kennis opgedaan over wat burgerschap is en hoe wet- en regelgeving verandert:

 • Dit betekent dat de deelnemers na het programma een dieper begrip hebben van het concept burgerschap en op de hoogte zijn van de veranderende wet- en regelgeving die van invloed is op dit gebied.
 • Dit kunnen zij relateren aan de opdracht van de school en wat hierin te doen is.

2. Ontwikkeling van een visie op burgerschapsvorming in gang gezet:

 • De deelnemers hebben kenmerken voor een heldere visie gekregen over wat burgerschapsvorming voor hen betekent. Ze begrijpen de waarde en het belang van burgerschap en hoe dit zich verhoudt tot hun rol als leiders.
 • De rol van de context. Kennis over de begrippen samenhang, doelgericht en herkenbaar.

3. Besproken wat de implicaties voor rol, team en school zijn:

 • De deelnemers hebben onderzocht hoe burgerschapsvorming van invloed is op hun eigen rol, evenals op hun team en de school. Ze begrijpen de mogelijke uitdagingen en kansen die voortkomen uit hun visie op burgerschapsvorming.

Opzet en inhoud van de leergang

In vijf bijeenkomsten van drie uur delen we kennis en ervaringen, wisselen we uit en inspireren we elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten hebben de deelnemers de mogelijkheid om tussentijds te overleggen met één van de adviseurs. Daarnaast krijgen de deelnemers na elke bijeenkomst een praktische opdracht om met hun team uit te voeren.

Bijeenkomst 1 en 2:      Inleiding op burgerschapsonderwijs en de rol van de schoolleider. Het ontwikkelen van een visie op democratisch burgerschapsonderwijs.

Bijeenkomst 3:                Vormgeven van een fictieve democratische oefenplaats

Bijeenkomst 4:                Leidinggeven aan de onderwijsontwikkeling van het burgerschapsonderwijs.

Bijeenkomst 5:                Het monitoren en evalueren en de leerlijn burgerschapsonderwijs

Praktische informatie

Groep I

Je kunt je niet meer inschrijven voor groep 1.

Groep II

Tijd 13:00 – 16:00 uur
Locatie Online
Data – 2 sept
– 30 sept
– Intervisie: datum wordt in overleg met groep bepaald
– 11 nov
– 9 dec
– Intervisie: datum wordt in overleg met groep bepaald
– 20 jan
– Terugkomdag: een nader te bepalen dag in Juni 2025

Schrijf je hier in voor groep 2.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*