Contact

In verband met de zomervakantie zijn wij tot en met 25 augustus niet bereikbaar.

Heb je niet gevonden wat je zocht? Neem dan contact op met onze helpdesk via het contactformulier onderaan deze pagina, per e-mail of bel 030 – 285 6611.

Afbeelding over

Veelgestelde vragen

Hier vind je een overzicht met veelgestelde vragen aan het Expertisepunt Burgerschap en de daarbij horende antwoorden. Staat je vraag er niet tussen? Stel dan je vraag via onderstaand contactformulier of neem telefonisch contact met ons op.

In het document ‘IJkpunten voor goed burgerschapsonderwijs’ is in negen punten samengevat wat de belangrijkste kenmerken zijn van goed burgerschapsonderwijs en wat er nodig is om die op school te realiseren. Je kunt de publicatie als stappenplan gebruiken, maar ook als checklist. De volgorde staat niet vast.

Daarnaast is er de ‘Handreiking burgerschap funderend onderwijs’ . Deze handreiking richt zich op het actualiseren van burgerschapsonderwijs met de bestaande kerndoelen en inhouden van bouwstenen.

Ook heeft SLO vier ‘Inhoudskaarten Burgerschap’ gemaakt als voorbeeld van een doorgaande leerlijn voor burgerschap. Deze vier kaarten beschrijven waar scholen ten minste doelgericht en samenhangend aandacht aan moeten besteden.

De Quickscan helpt een beeld te geven van de stand van zaken met betrekking tot het burgerschapsonderwijs in de eigen school. De uitkomsten geven inzicht: hoe wordt het burgerschapsonderwijs op dit moment in de school ervaren? Het is een hulpmiddel om in gesprek te gaan, zodat je gezamenlijk de koers en ontwikkelpunten kunt bepalen. Concrete handvatten om aan de slag te gaan met de ontwikkelpunten vind je in de bijbehorende Toolbox.

Het initiatief voor het invullen van de scan kan uit verschillende lagen van de school komen; van schoolleiding tot coördinatoren of leerkrachten. Gebruik de scan om draagvlak te creëren voor het vernieuwen en/of verbeteren van het burgerschapsonderwijs. Door met elkaar de huidige stand van zaken binnen de school te onderzoeken, maak je zichtbaar waar de verbeterpunten (of wensen) zitten. De scan is een hulpmiddel om de beelden die er bestaan rond burgerschap in de school met elkaar te onderzoeken en bespreken. Zo ontstaat er een gemeenschappelijk beeld van de huidige situatie en bepaal je gezamenlijk de gewenste situatie en de ontwikkelpunten voor de komende periode. De scan kan ook dienst doen als (zelf)evaluatie instrument. Het instrument is daarnaast te gebruiken in de kwaliteitscyclus als je de scan jaarlijks uitvoert.

 • Waarom kan ik oude scans niet terugvinden? 
  De QuickScan Burgerschap is vernieuwd.  De eerdere QuickScan Burgerschap po (www.quickscanburgerschappo.nl) en QuickScan Burgerschap vo (burgerschap.vo-raad.nl/) zijn vanaf 1 april offline. Dit betekent dat deze oude accounts/scans niet meer bestaan en je een nieuw account aan moet maken in quickscanburgerschap.nl. Daar kun je nieuwe scans starten.
  De afgelopen maanden hebben we alle gebruikers van de oude QuickScan Burgerschap po en QuickScan Burgerschap vo hiervan op de hoogte gesteld via verschillende mailingen.
 • Hoe check ik als initiatiefnemer of ik een account in de nieuwe QuickScan-omgeving heb? 
  Kijk hiervoor in de bevestigingsmail (met wachtwoord) die je ontvangen hebt na het aanmaken van je QuickScan-account. De afzender is: noreply@quickscanburgerschap.nl.
 • Hoe weten de mensen die door mij uitgenodigd zijn om een scan in te vullen of deze scan in de nieuwe QuickScan-omgeving staat? 
  Zij hebben hier een uitnodigingsmail voor ontvangen met een wachtwoord om in te loggen. De afzender is: noreply@quickscanburgerschap.nl.
 • Ik kan na het inloggen de menubalk met de knoppen Over de QuickScan, Mijn scans, Initiatiefnemer en Uitloggen bovenin de pagina niet zien. 
  Gebruik de toetsencombinatie CTRL+F5 (voor MacBook: Command + shift + ‘R’) voor een harde refresh van de pagina.
 • Tip bij het inloggen: check of je browser niet automatisch de inloggegevens van je oude QuickScan-account invult.

Wij bieden vanuit het Expertisepunt Burgerschap kosteloos advies aan. Onze adviseurs leveren informatie, advies en ondersteuning op maat en op locatie. Ook helpen zij je verder door een gesprek of kortdurende ondersteuning in de school. Hiermee krijg je zicht op de wettelijke eisen, de eigen situatie en de volgende stap die je kunt zetten in het doelmatig en samenhangend vormgeven van burgerschap. Ze wijzen je op allerhande tools en informatie die beschikbaar is. Ze schetsen, indien je langere begeleiding wenst, het aanbod van experts en partijen binnen ons netwerk.

Ben je geïnteresseerd in de begeleiding van onze adviseurs? Kijk hier voor meer informatie.

De boekenlijst is een online document. Iedereen kan deze lijst zelf bijwerken, dus wees vrij om goede suggesties toe te voegen aan de lijst!

Het spel BurgerSmaken kun je gebruiken om op laagdrempelige en ludieke wijze met elkaar als team in gesprek te gaan. Het doel is om verbindingen te leggen en ervaringen uit te wisselen. Daarbij staan de ‘voorleeffunctie’ van de onderwijsorganisatie en ‘de school als oefenplaats’ centraal. De gesprekstool kan terugkerend worden ingezet om te reflecteren op wat goed gaat en wat er beter kan, maar ook om te achterhalen wat belangrijke thema’s zijn.

Een ander hulpmiddel is Pas op de Plaats. De afbeelding van de school als oefenplaats en de bijbehorende gespreksoefeningen helpen je op weg. Enerzijds geeft de afbeelding zicht op wat er allemaal al (ongemerkt) gebeurt in de school. Anderzijds maakt deze duidelijk waar uw school een volgende stap kan zetten. Jullie werken aan de hand van dit instrument naar een gezamenlijk kader toe, dat als leidraad kan dienen voor het alledaagse handelen in de school als oefenplaats voor burgerschap. Vervolgens kun je kijken hoe het curriculum aansluit bij de doelen die je met het team hebt besproken.

Ook is er het spel Gedragen Gedrag. Aan de hand van alledaagse gedragingen in de school van leerlingen en personeel ga je met elkaar het gesprek aan over wat je wel en niet acceptabel vindt en welke waarden daaronder liggen. Zo kom je met elkaar tot gedragen gedrag en kun je met elkaar bespreken wat de waarden in de praktijk betekenen voor gedrag dat je verwacht van burgers in de samenleving.

Onderwijs heeft niet alleen de taak om kennis bij te brengen, maar ook om betrokken, kritische en verantwoordelijke burgers te vormen. De verantwoordelijkheid voor de invulling van dit cruciale aspect van onderwijs ligt bij de scholen zelf. Dit betekent dat scholen de vrijheid hebben om hun eigen identiteit te omarmen en burgerschapsvorming op een manier vorm te geven die past bij hun visie en waarden, natuurlijk binnen de kaders van de wettelijke burgerschapsopdracht.

Deze verantwoordelijkheid biedt ruimte voor diversiteit en innovatie binnen het onderwijslandschap. Tegelijkertijd moet het burgerschapsonderwijs doelgericht, samenhangend en herkenbaar vorm worden gegeven. Doelgericht houdt in dat de school concreet formuleert wat leerlingen zullen leren en volgt/evalueert of dat datgene wat beoogt is ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Samenhangend betekent dat de schoolspecifieke visie op burgerschapsvorming duidelijk tot uiting komt in het onderwijsprogramma, dat een gestructureerd en samenhangend geheel vormt voor de leerlingen. En herkenbaar? Het onderwijsaanbod op het gebied van burgerschap moet voor leerlingen zichtbaar en herkenbaar zijn in de praktijk, waarbij het overigens niet nodig is dat de school dit aanbod richting leerlingen als ‘burgerschap’ labelt.

Wanneer er uitdagingen opduiken zoals de noodzaak tot herstel, is het belangrijk om rustig te blijven. Gebruik een herstelopdracht als een kans om met elkaar (professionals, ouders, leerlingen) op school diepgaande gesprekken te voeren over wie jullie leerlingen zijn en wat jullie hen willen meegeven voor hun leven binnen en buiten de school. Met welke uitdagingen hebben zij te maken? Het is daarbij essentieel om prioriteiten te stellen en stapsgewijs te werken aan het realiseren van concrete leerdoelen gekoppeld aan het integrale schoolplan. Door regelmatige monitoring, evaluatie en aanpassingen wordt het lesaanbod steeds beter afgestemd op de behoefte van jullie leerlingen en het behalen van de doelen.

Op deze manier wordt burgerschapsvorming niet alleen een integraal onderdeel van het onderwijs, maar ook van de kwaliteitszorg van de school. Het is een proces van voortdurende ontwikkeling, waarin we gezamenlijk werken aan het vormen van de burgers van de toekomst.

De komende tijd gaat SLO in gesprek over de conceptkerndoelen met het onderwijsveld en experts. Wat is de verwachte bruikbaarheid van deze conceptkerndoelen? En wat hebben scholen nodig om ze succesvol te kunnen invoeren? Juist voor burgerschap zal die invoering extra aandacht vragen. Anders dan voor Nederlands en rekenen en wiskunde bestaan er voor deze leergebieden nog geen kerndoelen. Na deze fase worden de conceptkerndoelen overhandigd aan het ministerie van OCW, start een wetgevingstraject en politieke besluitvorming. Zodra de kerndoelen zijn vastgelegd in de wet zijn deze landelijk van kracht en kunnen ze ingevoerd worden in het funderend onderwijs.

Helpdesk

Voor vragen rondom burgerschapsonderwijs kan je contact met ons opnemen met behulp van onderstaande contactformulier. Wil je liever iemand spreken? Dan kun je maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur bellen naar 030 – 285 6611. Wij beantwoorden je vraag zo snel mogelijk.

"*" geeft vereiste velden aan

Medewerkers

Coen Gelinck
Programmamanager

Ninouk Voortjes
Projectleider

Nathalie Vriezelaar
Coördinator adviseurs po/vo

Frank Sikkink
Medewerker

Khadija Azahaf
Medewerker

Niels van den Dungen
Medewerker

Chantal Homburg
Communicatie medewerker

Jaimy van Dongen
Communicatie medewerker

Jessica Ruijssenaars
Communicatie medewerker

Danielle Woudstra
Secretariaat

Omschrijvende afbeelding

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*