Leernetwerk Burgerschapsonderwijs – Humanasium

06 maart 2024
  • Duur 00:00 - 00:00
  • Organisator Stichting Humanasium
  • Tijdsinspanning Vier dagdelen

Meewerken aan vakoverstijgend burgerschapsonderwijs?

Expertisepunt Burgerschap start in samenwerking met Stichting Humanasium een leernetwerk rondom burgerschapsonderwijs. In het leernetwerk komen we in 4 werksessies (1 per maand) bij elkaar in Utrecht. In dit leernetwerk leren we door samen:

[1] kennis en ervaringen uit te wisselen over wat het betekent om op school aan de slag te gaan met burgerschap en bijpassende vakoverstijgende thema’s

[2] een implementatieplan te maken hoe je dit onderwijs concreet op jouw school kan vormgeven aan de hand van vakoverstijgend lespakket rond thema Europa

Sluit je aan en doe mee!

Het leernetwerk burgerschap gaat op woensdag 6 maart 2024 van start. Gastspreker is Floor Rombout van het Lectoraat Burgerschap van de Hogeschool van Amsterdam. We gaan in op vragen als: Wat is burgerschapsonderwijs, hoe kun je hier vorm aan geven en wat gaan we doen in dit leernetwerk?

Voor wie?

Docenten geschiedenis, aardrijkskunde, economie, filosofie, levensbeschouwing, maatschappijleer onder – en bovenbouw voortgezet onderwijs.

Wat gaan we doen?

In vier werksessies van een dagdeel ga je met een collega namens jouw school een concreet implementatieplan maken voor een vakoverstijgende lesweek of lessenreeks, passend binnen de kaders van de school. Elke school is vertegenwoordigd door minimaal 2 vakdocenten van 2 verschillende vakken.

De sessies worden ingeleid door een vakdidacticus en docent met praktijkervaring zodat je een rijk palet krijgt van mogelijkheden en beperkingen in theorie en praktijk. Je gaat deze toepassen op je eigen school. Je wisselt in subsessies ervaringen uit met docenten van andere scholen en geeft elkaar feedback op de plannen. Op basis daarvan scherp je jullie ideeën verder aan. Het concrete eindproduct is een stappenplan en/of format voor implementatie.

De lesmaterialen die voor de lesweek Europa zijn ontwikkeld, vormen de praktijkcase.

Doelen

  • Bewustwording wat burgerschapsonderwijs is;
  • Inzicht in waar de meerwaarde van het vakoverstijgend werken ligt;
  • Weten hoe je burgerschapsonderwijs vakoverstijgend vorm kunt geven;
  • Weten wat en wie ervoor nodig is (randvoorwaarden) om dit te organiseren;
  • Bewuste keuzes maken met oog op haalbaarheid;
  • Concreet stappenplan en implementatieplan per school.

Programma leernetwerk

De eerste drie werksessies vinden in de eerste week van de maanden maart t/m mei plaats. De slotsessie in juni na afloop van de lesweek Europa en de Europese verkiezingen. De exacte data voor deze sessies worden nader afgestemd.

1.      Werksessie 1 op 6 maart van 14-17 uur

Programma: Wat is burgerschapsonderwijs, hoe kun je hier vorm aan geven en wat gaan we doen in dit leernetwerk? Gastspreker Floor Rombout (lectoraat burgerschap HvA)

2.   Werksessie 2 op 3 april van 14-17 uur

Programma: Vakinhouden en burgerschap – waar raken en versterken ze elkaar?

3.   Werksessie 3 op 8 mei van 14-17 uur

Programma: Organisatie, randvoorwaarden en ondersteuningsmiddelen voor implementatie, stappenplan afmaken.

4.   Slotsessie op 12 juni van 14-17 uur

Programma: Presentatie leeropbrengst tijdens uitvoer, ondersteuningsmiddelen, afronding.

 

 

 

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*