Leernetwerk ‘Jongerenparticipatie’

20 september - 31 januari 2023
  • Duur 13:00 - 16:00
  • Locatie In overleg
  • Organisator Expertisepunt Burgerschap
  • Prijs Gratis

Burgerschap & participatie

Nu burgerschap steeds meer aandacht krijgt en de plannen in de steigers staan is het tijd om naar de pedagogische insteek te kijken van burgerschap: de school als oefenplaats. Maar wat verstaan we daaronder? Wat is een oefenplaats? Wat willen we kinderen en jongeren dan laten oefenen? Op welke manier mogen zij meedoen en meedenken in het onderwijs? Vanaf welke leeftijd kunnen ze dat? Gaan leerlingen dan niet de regie over nemen? Is het voldoende dat ze samen met de leraar de klassenregels bepalen en dat er een leerlingenraad is?

Bovenstaande vragen komen we met regelmaat tegen op scholen. Het zijn belangrijke vragen, want zonder de inbreng en participatie van leerlingen is er geen sprake van burgerschapsonderwijs. Het blijft alleen de vraag: wat doen we dan? Wanneer?  Voor wie en met wie? Op welke manier zijn we een gemeenschap waaraan iedereen op een actieve wijze deelneemt?

Leernetwerk participatie

In het leernetwerk rondom participatie van leerlingen gaan we met elkaar verkennen wat we verstaan onder participatie. Aan de hand van theorie en praktijk brengen we in kaart wat iedere school al doet op dat gebied.

We gaan dromen van de ideale participatieve school. En iedereen gaat praktisch aan de slag. Welke eerste stap ga je zetten om de participatie op school een boost te geven? Dat kan heel klein en praktisch zijn. Maar wellicht werk je ook toe naar een aanpak of interventie met meer impact.

Opzet van het leernetwerk

Het leernetwerk kent een kop en een staart. In zes bijeenkomsten (zowel fysiek als online) delen we kennis en ervaringen, wisselen we uit en inspireren we elkaar. Tussen de bijeenkomsten door ga je op school zelf aan de slag. Op de laatste bijeenkomst delen we ‘de stand van zaken’ met elkaar en presenteert iedere school haar eigen proces.

Het leernetwerk wordt gevormd door diverse professionals uit het onderwijs (PO / VO / GO). Per school is het aan te raden om met meerdere mensen aan te sluiten, zodat je op school een ‘maatje’ hebt om samen op te trekken.

Begeleiding 

Het leernetwerk wordt begeleid door Maartje Reitsma, adviseur Expertisepunt Burgerschap. Naast het thema burgerschap heeft Maartje jarenlange ervaring in het doen van praktijkgericht onderzoek en de begeleiding van scholen op het gebied van ouder- en leerling participatie. Ze is tevens verbonden aan de postacademische opleiding voor Schoolpsychologen waarin ze een module verzorgt over de relatie tussen leerlingen, ouders en school.

Praktische zaken

Data: Woensdag 2023 : 20/9, 11/10, 8/11, 29/11,
Woensdag 2024 : 10/1, 31/1
Tijd: 13.00 – 16.00 uur
Plaats: In overleg online en fysiek – mede afhankelijk van de plaats van herkomst
van de deelnemende scholen
Kosten: Voor de school zijn er geen kosten aan verbonden. Het leernetwerk wordt
aangeboden door het ministerie van OCW
Deelnemers: Professionals uit PO/ VO/ GO
Tijdsinvestering: Minimaal 12 uur naast de bijeenkomsten
Voorwaarde: Een leernetwerk bestaat bij de gratie van meerdere deelnemers van verschillende scholen. Deelname is daarmee niet vrijblijvend.