Leernetwerk ‘leerlingparticipatie’

11 september 2024
  • Duur 13:00 - 16:00
  • Organisator Expertisepunt Burgerschap

Burgerschap & participatie

Nu burgerschap steeds meer aandacht krijgt en de plannen in de steigers staan, is het tijd om naar de pedagogische insteek te kijken van burgerschap: de school als oefenplaats. Maar wat verstaan we daaronder? Wat is een oefenplaats? Wat willen we kinderen en jongeren dan laten oefenen? Op welke manier mogen zij meedoen en meedenken in het onderwijs?  Om je burgerschapsopdracht goed te kunnen vervullen, is het belangrijk dat je je leerlingen betrekt. Je wilt immers niet alleen zenden naar je leerlingen, maar juist dat zijzelf aan de slag gaan met burgerschap. Het blijft alleen de vraag: wat doen we dan? Wanneer? Voor wie en met wie? Op welke manier zijn we een gemeenschap waaraan iedereen op een actieve wijze deelneemt?

Leernetwerk

In dit leernetwerk gaan we met elkaar verkennen wat we verstaan onder participatie. Aan de hand van theorie en praktijk brengen we in kaart wat iedere school al doet op dat gebied.

We gaan dromen van de ideale participatieve school en gaan praktisch aan de slag. Welke eerste stap ga je zetten om de participatie op school een boost te geven? Dat kan heel klein en praktisch zijn, maar wellicht werk je ook toe naar een aanpak of interventie met meer impact.

Doelgroep

Professionals uit PO/ VO/ GO

Opzet van het leernetwerk

Het leernetwerk kent een kop en een staart. In zes bijeenkomsten (zowel fysiek als online) delen we kennis en ervaringen, wisselen we uit en inspireren we elkaar. Tussen de bijeenkomsten door ga je op school zelf aan de slag. Op de laatste bijeenkomst delen we ‘de stand van zaken’ met elkaar en presenteert iedere school haar eigen proces. Per school is het aan te raden om met meerdere mensen aan te sluiten, zodat je op school een ‘maatje’ hebt om samen op te trekken.

Praktisch zaken

Data Woensdagmiddagen van 13.00-16.00

2024:    11/9,   30/10,   27/11

2025:     15/1,   19/2,     9/4

Plaats In overleg online en fysiek – mede afhankelijk van de plaats van herkomst van de deelnemende scholen
Kosten Voor de school zijn er geen kosten aan verbonden. Het leernetwerk wordt aangeboden door het ministerie van OCW
Tijdsinvestering Minimaal 12 uur naast de bijeenkomsten
Voorwaarde Een leernetwerk bestaat bij de gratie van meerdere deelnemers van verschillende scholen. Deelname is daarmee niet vrijblijvend.

Begeleiding

Het leernetwerk wordt begeleid door Maartje Reitsma, adviseur van het Expertisepunt Burgerschap. Naast het thema burgerschap heeft Maartje jarenlange ervaring in het doen van praktijkgericht onderzoek en de begeleiding van scholen op het gebied van ouder- en leerlingparticipatie. Ze is tevens verbonden aan de postacademische opleiding voor Schoolpsychologen waarin ze een module verzorgt over de relatie tussen leerlingen, ouders en school.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

Selecteer één of meerdere sectoren*